Må i retten

Økokrim har tatt ut påtale mot Øyvind Myhrvold og Casino Steel i den såkalte Gramart-saken, men den opprinnelige siktelsen om underslag av millionbeløp er henlagt.

Saken går nå til Oslo byrett, og vil ventelig komme opp neste år. - Jeg er fornøyd. Tiltalen viser at lufta er gått ut av ballongen, sier Myhrvold, som nå reiser arbeidsrettssak mot Gramart. Han ble sparket for kort tid siden av det nye styret. Nå vil han ha jobben tilbake. Myhrvold og Steel ble 14. mars anmeldt til Økokrim for underslag. Tidligere denne måneden ble etterforskningen av de to avsluttet, og i går ble førstestatsadvokat Håvard Holm ferdig med påtalebeslutningen.

- Penger til gode

Øyvind Myhrvolds tiltale går ut på at han har forsøkt å unndra over én million kroner overfor sin bostyrer etter en personlig konkurs i 1995. Tiltalen sier ingen ting om at Myhrvold og Steel har underslått penger i musikerorganisasjonen Gramart (Grammofonartistenes forening). - Tiltalen viser at verken jeg eller Casino har beriket oss på Gramart-medlemmenes penger, sier Myhrvold og fortsetter:

Uforstående

- Vi har begge gjort en god jobb. Det jeg er tiltalt for, er ikke å ha informert min bostyrer om penger jeg har tjent og har til gode i Gramart. Jeg har over én million kroner i lønn til gode. Myhrvolds advokat John Christian Elden stiller seg uforstående til tiltalebeslutningen. - Den opprinnelige siktelsen, som gikk ut på underslag av midler, er henlagt. I stedet får vi en ny påstand å forholde oss til. Dette er nytt for oss, sier Elden.

Casino Steel, som inntil i fjor satt i Gramart-styret, er heller ikke tiltalt for underslag. Han er tiltalt for økonomisk utroskap, i forbindelse med at han skal ha brukt øremerkede midler til andre formål.

Det lyktes ikke Dagbladet å få tak i Steel eller hans advokat Erling Lyngtveit i går kveld.

TILTALT 1: Øyvind Myhrvold må møte i retten på grunn av økonomisk rot.
TILTALT 2: Casino Steel må møte i retten på grunn av økonomisk rot.