Må kjenne sin besøkelsestid

Ingress

Meninger

Den første delrapporten om en framtidig ny kommunestruktur er interessant lesning. Dels fordi den peker på viktige samfunnsendringer som har skjedd siden kommunekartet ble tegnet på 1960-tallet og dels fordi den viser til kommunestrukturen i andre nordiske land. Det meste tyder på at større kommuner vil være bedre i stand til å møte sine innbyggeres behov. Det har tidligere regjeringer innsett for mange år siden. I 1992 leverte Ragnar Christiansen en NOU om samme tema, ut fra et liknende mandat. Men den gangen var sammenslåing av kommuner svært upopulært. Norge sto foran sin andre folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Nasjonen var delt. Det meste ble tolket inn i en strid for eller mot Brussel. Ap forsto at en kamp for større kommuner, i tillegg til striden om EU, ville være politisk selvmord.

Nå er Norges forhold til EU politisk sett fraværende. Det pågår ikke ættestrider. Familier er ikke delt. Bror står ikke mot bror. Over 20 år med EØS-avtalen har utvidet vårt perspektiv en smule. Vi er litt mindre redde for Brussels makt. Samtidig bor flere av oss i større kommuner.

Sentralisering og befolkningsøkning har hatt sin virkning. Bevisstheten om funksjonelle regioner er blitt større. Vi pendler i større grad. Vi forstår verdien av nærhet til utdanningsinstitusjoner og kompetansearbeidsplasser. Senterpartileder Liv Signe Navarsete fikk for noen år siden utført en NOU som konkluderte med at de kommuner som kan tilby begge deler, har framtida for seg. Men for de andre, som ikke har slike

tilbud, er den mer uviss.

Det skal mer til for at

Senterpartiet vil ha endringer i kommunestrukturen. Men nå har ikke partiet like mye det skal ha sagt i den sammenhengen. Høyre-statsråd Jan Tore Sanner har med denne siste rapporten fått et verktøy som han garantert vil bruke som underlag for en seinere stortingsmelding. Han vet at Arbeiderpartiet i store trekk er enige om behovet for en kommunereform. Sanner bør skjære igjennom skinndiskusjoner om hva som er et riktig innbyggertall i en moderne kommune. Utvalget som nå har levert sin rapport mener at innbyggertallet bør være et sted mellom 15 000 til 20 000. Det er forunderlig konkret hvis man ønsker en bredt forankret og tidsmessig reform. Da vil over halve befolkningen føle seg og sin lokale identitet truet. En slik skrivebordsmal vil selvsagt ikke passe i et land med vidder, fjord og fjell.

Men skal noen få til en reform på dette feltet, må det være Høyre, mens SV og Sp er ute av regjeringskontorene.