Må NRK være størst?

I dag møtes direktørene i NRK for å drøfte strategi, under en meget dyster økonomisk himmel.

Programdirektør Hans-Tore Bjerkaas sendte allerede før helga opp en prøveballong om å legge ned ambisjonsnivået og dermed oppgi NRKs hovedstrategi, å være landets største TV-kanal. Statssekretær Roger Ingebrigtsen sier til Dagens Næringsliv at han ser på dette som et innspill i budsjettkampen. Trolig er ambisjonssignalet noe atskillig mer enn det.

  • Bjerkaas rører her ved NRKs skjøreste nerve. Allmennkringkasting, størst og mest sett, her ligger selve rasjonalet bak lisensen. Derfor er det vanskelig å se at NRK har noe valg. Velger man å kjempe for å være størst, vinner man noe og taper noe. Velger NRK derimot å senke ambisjonsnivået, vinner man noe og taper mye. I Danmark har public service-kanalen Danmarks Radio lagt seg på sistnevnte linje, og er langt på vei detronisert til en nisjekanal.
  • NRKs kultursjef Synne Skouen sier at hun ikke er så opptatt av om NRK er størst, bare institusjonen opprettholder sine kulturforpliktelser. Ære være den som kjemper for kulturen i disse dager, og ideelt sett har hun rett, men i praksis kan et fall til en «forpliktelseskanal» bli så dramatisk, at det ikke engang er sikkert det gagner kulturen.
  • Det er de store og absurd kostbare sportssendingene som suger marg og bein ut av NRK. Det er selvsagt fristende å gi dem på båten. Folk flest bryr seg likevel ikke om i hvilken kanal de får finalekamper i fotball. Mon det? Å velge bort en så sentral del av basisblandingen nyheter, sport og underholdning er risikabelt.
  • Tanken på å finansiere store sportssendinger i NRK med reklame, er en interessant tanke. Selvfølgelig er ideen problematisk. Grensedragningene blir vanskelige, og hva da med lisensen, kan NRK da regne med å beholde den alene?

Men i medieverdenen er mye mulig, for eksempel kan man leke med tanken om en egen sportskanal. I Finland har statskanalen og dens reklamebror holdt hus sammen i årevis.

  • I dag skal altså direktørene avgjøre hva de skal kutte ned på. Størst for enhver pris er neppe en mulig strategi, men NRK må være en stor og allmenn kanal dersom den skal fylle sin viktige oppgave - å bruke og verne norsk språk og kultur.