Må øke prisen

Med to utgaver i uka er pengepressa Se og Hør blitt dårlig butikk. Fra og med tirsdag setter Se og Hør opp prisen til 30 kroner.

Se og Hør-sjef Odd J. Nelvik har nærmest tatt det som en selvfølge at de slipper å betale moms, noe som ville gitt hybriden rundt 120 millioner kroner ekstra å rutte med i året.

Men i går sa Oslo Fylkesskattekontor nei til momsfritak. Se og Hør vil anke avgjørelsen til klagenemnda for merverdiavgift.

Må ut med 36 mill.

Pengemaskinen i norsk presse hadde i fjor et overskudd før skatt på 141 millioner kroner. Etter omleggingen er Se og Hør blitt et tapsprosjekt. Se og Hør må nå tilbakebetale rundt 36 millioner kroner i moms, og det svir.

Beregninger Dagbladet har gjort, viser at Se og Hør har tapt mellom seks og ti millioner kroner - kanskje enda mer - etter at Se og Hør kalte seg sjøl ei avis. Dette er etter at Se og Hør har betalt inn momsen.

Ulønnsom

I dag selger Se og Hør 221000 på fredager, og etter det Dagbladet erfarer rundt 330000 på tirsdager. Det er ikke nok til å tjene penger, hvis Se og Hør må betale moms.

Nelvik håper på sikt å øke ukeopplaget med 50000 til. Se og Hør-sjefen lover uansett to utgaver i uka, men prisen vil gå opp fra 25 kroner til 30 kroner. Dermed er Se og Hør tilbake til start.

- Får vi ikke momsfritak, så må vi opp med prisen. Det sier seg sjøl at det er uholdbart å ikke kreve moms av kjøperen, og samtidig betale moms til staten. Men vi er ikke utslått. Vi er kampvillige. Vi vil ha likebehandling av alle trykte medier - slik det er i resten av Europa, sier Nelvik til Dagbladet.

- Selvmotsigelser

Nelvik mener avgjørelsen er full av selvmotsigelser.

- Beslutningen oser av Don't confuse me with facts. Skattekontoret stiller andre og strengere krav til Se og Hør enn til andre som har fått avisstatus og momsfritak. At Stallskriket, Tips og Søndag Søndag er mer allment orienterte enn det vi er, finner jeg merkelig. Dette kan vi ikke finne oss i, sier Nelvik.

Innen 10. desember må Nelvik bestemme seg for om han skal betale tilbake momsen eller ikke.

- Vi kan betale inn, og bestride vedtaket, men det har vi ikke rukket å ta stilling til. Men vi har uansett penger i banken. Vi får eventuelt si OK, dette er markedsføring - noe vi har spandert til våre lesere i forbindelse med 25-årsjubileet. Men vi tror vi skal vinne til slutt, sier Nelvik.

Sjøl om generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund mener det frie ord bør være momsfritt, er han ikke overrasket.

- Ikke unaturlig

- Avisbegrepet er såpass kulturelt og tradisjonelt preget - og kombinert med de økonomiske konsekvensene av et momsfritak - at jeg ikke finner det unaturlig at jurister og byråkrater kommer til den konklusjonen. Det dreier seg om penger. Det er politikerne som til sjuende og sist bør avgjøre saken, sier Kokkvold.

DYR KAMPANJE: Se og Hør har svidd av 20 millioner kroner i markedsføring for å fortelle at de kommer ut to ganger i uka. Nå må Odd J. Nelvik (t.h.) og Lasse Gimnes i Se og Hør betale tilbake 36 millioner kroner i moms.