MANGLER DOKUMENTASJON: Kulturrådet ga turnéstøtte til Thomas Dybdahl for Englandstureen i fjor vår, men mangler fremdeles dokumentasjon — og holder derfor tilbake deler av støtten på 30 000 kroner. Foto: Kristian Ridder-Nielsen/Dagbladet
MANGLER DOKUMENTASJON: Kulturrådet ga turnéstøtte til Thomas Dybdahl for Englandstureen i fjor vår, men mangler fremdeles dokumentasjon — og holder derfor tilbake deler av støtten på 30 000 kroner. Foto: Kristian Ridder-Nielsen/DagbladetVis mer

Må redegjør for konsertstøtte

Kulturrådet må purre på regnskap og rapporter fra nesten alle artister som får turné- og konsertstøtte.

||| Artister slurver med reiseregnskap og Norsk Kulturråd må purre og holde igjen millionbeløp.

Forrige måned måtte Kulturrådet purre på bl.a. Thomas Dybdahl og Joddski (Jørgen «Jørg1» Nordeng) fordi artistene ikke hadde levert rapport og regnskap for mottatt støtte.

Mangelfullt-Vi mottar en god del mangelfulle rapporter som krever at vi etterspør ytterligere opplysninger, sier Hilde Sørnæs, saksbehandler i Kulturrådet.

Hun antyder at åtte-ni av ti artister ikke leverer tilfredsstillende rapporter og regnskap. Det oppleves frustrerende og tidkrevende for saksbehandlerne.

Tidkrevende purring-Det er svært ofte mangler ved rapport og regnskap, sier Sørnes og fortsetter:

Og vi bruker en god del tid på å følge opp søkerne slik at vi får inn opplysningene vi trenger for å godkjenne rapporteringen.

I fjor mottok Kulturrådet om lag 400 søknader til Musikkstøtteordningen. 216 fikk turné- og konsertstøtte på til sammen 10 millioner kroner.

Utenlandsstøtte-Som regel utbetales første halvdel av tilskuddet når søker ber om det, og andre halvdel når turneen er gjennomført og rapport og regnskap er sendt oss, sier Sørnæs

Thomas Dybdahl fikk turnéstøtte på 30 000 kroner for noen konserter i England våren 2009. Han har allerede fått utbetalt 15 000 kroner.

FIKK 75 000: Jørgen «Jørg1» Nordeng, eller Joddski som han nå kaller seg, fikk 75 000 kroner av Kulturrådet, men har ikke redegjort for bruken av dem. Foto: Thomas Rasmus Skaug
FIKK 75 000: Jørgen «Jørg1» Nordeng, eller Joddski som han nå kaller seg, fikk 75 000 kroner av Kulturrådet, men har ikke redegjort for bruken av dem. Foto: Thomas Rasmus Skaug Vis mer

Dersom Kulturrådet ikke får dokumentasjon, vil ikke restbeløpet på 15 000 bli utbetalt.

Fikk 75 000I enkelte tilfeller av mislighold kan Kulturrådet kreve tilbake hele eller deler av hele støtten.

-I de fleste tilfellene får vi til slutt fullstendig rapport og regnskap. Dersom prosjektene ikke er gjennomført som beskrevet i søknaden, kan det være aktuelt å avkorte beløpet. Mangler ved rapportering kan føre til krav om tilbakebetaling av tilskuddet, sier Sørnes.

Joddski fikk tilsagn om 75 000 kroner i støtte, og fikk utbetalt halvparten før turneen for et år siden.

Må redegjøreMen heller ikke han vil ikke få det resterende beløp dersom ikke Kulturrådet mottar regnskap og rapport.

I et brevet ber også Kulturrådet om en redegjørelse for hvorfor Joddski bare gjennomførte sju av de ti konsertene han fikk støtte for - og antyder at bli aktuelt å avkorte beløpet.

Hilde Sørnes legger til at det er sjelden artister må betale tilbake hele beløpet, men at en avkorting av støtte forkommer når gitte forutsetninger ikke er til stede eller rapporter er mangelfulle.

BeklagerThomas Dybdahls konsertarrangør, Elise K. Pettersen i Bpopmentometer, beklager at hun ikke fikk sendt alle dokumenter til Kulturrådet.

Hun opplever at det er ganske omfattende dokumentasjon som skal returneres-

MÅ PURRE: Hilde Sørnæs, saksbehandler i Kulturrådet.
Foto: Norsk Kulturråd
MÅ PURRE: Hilde Sørnæs, saksbehandler i Kulturrådet. Foto: Norsk Kulturråd Vis mer

-Alt skal være sendt nå, sier hun.

Manglet underskrifterJoddskis konsertarrangør Tornado sier at det er første gang det er skjedd noen av deres artister.

-Det fins sikkert flere grunner til at Kulturrådet må purre på artister.

I vårt tilfelle skyldes det at ikke arrangørene har returnert kontrakten. Derfor har vi måttet purre opp disse igjen, sier Fredrik Knagenhjelm i Tornado.

Årsaken til at turneen ble noe kortere enn først bestemt, skyldes utsettelse av plate — og det førte til at tre konserter gikk ut. Det opplyser Tornado.