- Må vise at det er greit

- Det er viktig at vi signaliserer at det er greit å være kvinnelig sjef. Den dagen jeg ikke har det morsomt i jobben lenger, stikker jeg, sier Dagsrevy-sjef Annette Groth.

I NRK er fem av 17, eller i underkant av tretti prosent, av topplederne kvinner. Det er langt bedre enn tilstanden i avisene.

- NRK har lenge hatt en god kultur for å rekruttere kvinnelige ledere, sier Anne Aasheim, direktør for NRKs nyhetsdivisjon (NYDI).

- I NYDI er vi omtrent halvparten kvinner, og det er vi stolte av, sier Aasheim.

Pompøst

- Hvordan skal man så rekruttere kvinnene inn i toppjobbene i mediebransjen?

- Det er ingen tvil om at man må gå flere runder med kvinner som søker sjefsjobber. Det er ikke alle kvinner som ser på seg selv som ledertyper, de må ofte fortelles at de er flinke, har kraft og autoritet, mens menn tar det for gitt. Derfor er det viktig at vi legger energi i rekrutteringen, mener Aasheim.

- Redaktørrollen har også forandret seg de siste åra, den er ikke lenger så pompøs. Jeg husker da jeg begynte som journalist og sjefene var middelaldrende menn som satt bak skrivebord og røykte sigar. Jeg var jo livredd! forteller Groth.

Påvirker

Kjønnsfordelingen blant medieaktørene gjenspeiler seg også i journalistikken. Det er enda en grunn til at en balanse mellom kjønnene er viktig, også blant lederne, mener Aasheim og Groth.

- Det optimale er en miks hvor halvparten er kvinner og halvparten menn. Det gjør at du får en mye bredere ledelse. Da jeg var i Østlandssendingen, var vi veldig bevisste på å rekruttere kvinner, rett og slett fordi en balanse mellom kjønnene gir bedre journalistikk, sier Aasheim.

- Det er klart sammensetningen mellom kjønnene er helt avgjørende for det bildet vi skaper utad. Selv om én sjef ikke former en redaksjon alene, så er det klart at vi er med på å påvirke journalistikken, sier Annette Groth.

I TV2 er to av ti toppledere kvinner, men i den helt innerste kretsen rundt både TV2-sjef Kåre Valebrokk og NRK-sjef John G. Bernander er det bare menn.