HISTORISK SETT har politiet vært en mannsdominert etat og det er fortsatt flere menn enn kvinner i etaten. Det i seg selv gir grobunn for en machokultur, skriver Nasim Karim fra Politiets Fellesforbund.  Foto: NTB scanpix
HISTORISK SETT har politiet vært en mannsdominert etat og det er fortsatt flere menn enn kvinner i etaten. Det i seg selv gir grobunn for en machokultur, skriver Nasim Karim fra Politiets Fellesforbund. Foto: NTB scanpixVis mer

Machokulturen i politiet

Vi kan ikke si noe om hvor mye det er av det, men vi kan bekrefte at seksuell trakassering foregår også i politiet.

Meninger

Diskusjonen om seksuell trakassering har gått varm i sosiale medier de siste dagene. Via en kommentar i Dagbladet i anledning vårens russelåter, har noen tolket det dit hen at det foregår seksuell trakassering på Politihøgskolen. Det har skolens rektor tilbakevist. Deretter skrev to politikvinner om sine opplevelser. Politiets Fellesforbund har i denne sammenhengen fått spørsmål om hva vi vet om seksuell trakassering i politiet.

Seksuell trakassering foregår overalt i samfunnet. Kampanjen #jegharopplevd fikk overveldende respons da kvinner ble oppfordret til å fortelle om episoder der de var blitt seksuelt trakassert.

Som leder av Politiets Fellesforbunds likestillings- og mangfoldsutvalg, får jeg stadig kjennskap til episoder med seksuell trakassering i politiet. Vi kan ikke si noe om hvor mye det er av det, men vi kan bekrefte at det foregår også i politiet.

Kvinners inntog i politiet har vært kronglete og definitivt ikke rett fram.

Første juli 1910 fikk Norge sin aller første politikvinne. Hun het Mathilde Henriksen og ble ansatt ved politikammeret i Kristiansand. To år etter at Mathilde trådte inn i politiet, var det til sammen syv kvinnelige politibetjenter i Norge. I dag er 40 prosent av studentene på Politihøgskolen kvinner.

Beredskapstroppen, politiets nasjonale innsatsstyrke i de aller mest alvorlige hendelsene, har ingen kvinner med. For veldig mange er dette helt selvfølgelig, også i dag. Det argumenteres med at denne tjenesten er så fysisk krevende, at kvinner ikke har en naturlig plass i troppen. Utrykningsenhetene, som er tilsvarende innsatsstyrke på politidistriktsnivå, har i dag ganske mange kvinner med, men de fleste av dem har kommet de siste årene.

Politiet har altså, historisk sett, vært en mannsdominert etat og det er fortsatt flere menn enn kvinner i etaten. Det i seg selv gir grobunn for en machokultur, der seksuelle kommentarer om kvinner kommer lettere enn om det hadde vært flere kvinner til stede rundt bordet eller i situasjonen.

Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke nødvendigvis alltid er meningen å drive seksuell trakassering fra den som kommer med kommentaren. Men hvis mottakeren oppfatter det som trakassering, så er det det. Det er alltid mottakeren som har definisjonsmakten i disse sammenhengene. Det spiller ingen rolle om avsenderen slang ut kommentaren uten selv å tenke at «dette kan oppfattes som seksuell trakassering».

Faktum er at Politidirektoratet og politiet selv gjør mye for å minske problemet. Det diskuteres i arbeidsgrupper, legges planer og vedtas tiltak. Men det er vanskelig å få dette ned på de ulike nivåene i organisasjonen. Og det er ikke minst vanskelig å få tiltakene til å virke i praksis og gi effekt. Bare ved å holde fokus på saken og sørge for at den hele tiden har oppmerksomhet, kan problemet håndteres og minskes. Og så hjelper det selvsagt at det blir flere kvinner i politiet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.