Mad Boy Bunny

Kjetil Laumann er den ansvarlige og kreative sjelen i Traktor. Han har selv spilt og laget all musikken på «Mad Boy Bunny».

Dermed går det som det gjerne går på slike en-manns-prosjekter når man ikke er et multitalent: Det halter en del. Det er vokalen som virkelig ødelegger albumet. Den er råtten. Derimot er det flere gode musikalske ideer nedfelt innen for et slags trip-hopaktig og støypreget miljø. Laumann, som også er med i dødsverk, burde ha latt det skje en viss selvsensur før han valgte å dele disse soniske følelsene med oss.