Mageplask i Barentshavet

JEG ER GLAD for å kunne si meg enig med Kristin Halvorsen når hun i Dagbladet 26. august skriver at Nordområdene er den største strategiske utfordring for Norge. Men når Sosialistisk Venstreparti ikke er villig til å ta i bruk Norges viktigste strategiske ressurs i nord, nemlig oljen og gassen, blir hennes nordområdepolitikk bare et mageplask i Barentshavet. Da hjelper det lite at hun vil føre nordområdedialoger med alle stater som har interesser i nord: det har jo den sittende regjering tatt initiativ til i nordområdemeldingen. Det hjelper heller ikke at hun vil engasjere statsledere fra viktige land: det gjør vi også. Jeg må spørre hvor Kristin Halvorsen var da det i juni fant sted et norsk-russisk toppmøte mellom Kjell Magne Bondevik og Vladimir Putin. De erklærte våre to land som strategiske partnere i utvinning av olje og gass i nord. Igjen: Det er oljen og gassen som gjør oss til en betydelig aktør i nord. Det er energiressursene som idag er hovedårsaken til at nordområdene er en arena for stormaktspolitikk. Og det er våre energiressurser som er vårt beste kort når det gjelder å ivareta norske interesser i nord overfor tunge aktører som Russland, USA og EU. Derfor må vi ta i bruk Norges posisjon som energistormakt og norske selskapers teknologiske lederskap. Det er Regjeringen villig til å gjøre, men Sosialistisk Venstreparti sier nei. Og det er fortsatt taushet om hva de rødgrønne ville gjøre dersom de fikk regjeringsmakt.