Magnus Mills

Alt er langt fra fryd og gammen på den engelske landsbygda. I hvert fall ikke i bøkene til Magnus Mills.

Den navnløse fortelleren i «Intet nytt fra Orientekspressen» er på teltferie i det engelske innsjølandskapet for å lufte ut skallen og få orden på tankene før han legger ut på en lengre reise østover. Ikke til kysten, men til India - som han kan opplyse en nysgjerrig innfødt om.

Svin på skogen

En kraftig nattlig regnskur jager alle de andre teltturistene hjem og vår mann våkner påfølgende morgen og finner seg mutters alene igjen på campingplassen. Den drives av småbrukeren Tommy Parker, en mann som for øvrig skal vise seg å ha, eh, flere svin på skogen. Vår mann inngår en avtale med bonden om å utføre en del forefallende arbeid mot at han får bo gratis. Snart tar han del i lokalsamfunnet på godt og vondt. Han tilbringer kveldene på puben med en dartpil trygt anbrakt i den ene lanken og pinten med bitter i den andre. Etter som dagene lunter forbi, skyver han tanken på den forestående reisen døsig fra seg. Når han til slutt rykker seg opp og bestemmer seg for å dra, vil dystre krefter gjerne ha ordet nei med i laget.

Fabel fra vår tid

Magnus Mills' andre roman er langt mer dempet i formen enn den blodige slapstickdebuten «Udyr» (Cappelen 1999). En tørr, mørk humor gir teksten et fint og dystert stuk. Han sørger for at leseren føler med hovedpersonen, og akkurat når man tror alt går på skinner viser det seg at Mills har lagt om sporet. Fortelleren er en hyggelig kar som helst ikke vil fornærme noen, og slik blir han dratt inn i de innfødtes sinistre spill - simpelthen fordi han ikke klarer å si nei. Han blir utnyttet av så å si alle han møter, men han trøster seg med tanken på at han snart skal reise videre, så det gjør ikke noe. «Intet nytt fra Orientekspressen» er en fabel fra og for vår tid, en underholdende undersøkelse av forholdet arbeid og kapital, frihet og tvang.

Magnus Mills er en uhyre stilbevisst forfatter som med nøkterne midler formidler djup innsikt i sosiale mekanismer og de mindre tiltalende, men like fullt svært fascinerende driftene som er en fundamental del av vår eksistens.

Terje Thorsen

BOKMagnus Mills

«Intet nytt fra Orientekspressen»

Oversatt av Hege Mehren

Cappelen

Alt er langt fra fryd og gammen på den engelske landsbygda. I hvert fall ikke i bøkene til Magnus Mills.

TELTFERIE: Magnus Mills' «Intet nytt fra Orientekspressen» er oppfølgeren til slapstickdebuten «Udyr».TEKST>Den navnløse fortelleren i «Intet nytt fra Orientekspressen» er på teltferie i det engelske innsjølandskapet for å lufte ut skallen og få orden på tankene før han legger ut på en lengre reise østover. Ikke til kysten, men til India - som han kan opplyse en nysgjerrig innfødt om.

Svin på skogen


En kraftig nattlig regnskur jager alle de andre teltturistene hjem og vår mann våkner påfølgende morgen og finner seg mutters alene igjen på campingplassen. Den drives av småbrukeren Tommy Parker, en mann som for øvrig skal vise seg å ha, eh, flere svin på skogen. Vår mann inngår en avtale med bonden om å utføre en del forefallende arbeid mot at han får bo gratis. Snart tar han del i lokalsamfunnet på godt og vondt. Han tilbringer kveldene på puben med en dartpil trygt anbrakt i den ene lanken og pinten med bitter i den andre. Etter som dagene lunter forbi, skyver han tanken på den forestående reisen døsig fra seg. Når han til slutt rykker seg opp og bestemmer seg for å dra, vil dystre krefter gjerne ha ordet nei med i laget.

Fabel fra vår tid


Magnus Mills' andre roman er langt mer dempet i formen enn den blodige slapstickdebuten «Udyr» (Cappelen 1999). En tørr, mørk humor gir teksten et fint og dystert stuk. Han sørger for at leseren føler med hovedpersonen, og akkurat når man tror alt går på skinner viser det seg at Mills har lagt om sporet. Fortelleren er en hyggelig kar som helst ikke vil fornærme noen, og slik blir han dratt inn i de innfødtes sinistre spill - simpelthen fordi han ikke klarer å si nei. Han blir utnyttet av så å si alle han møter, men han trøster seg med tanken på at han snart skal reise videre, så det gjør ikke noe. «Intet nytt fra Orientekspressen» er en fabel fra og for vår tid, en underholdende undersøkelse av forholdet arbeid og kapital, frihet og tvang.

Magnus Mills er en uhyre stilbevisst forfatter som med nøkterne midler formidler djup innsikt i sosiale mekanismer og de mindre tiltalende, men like fullt svært fascinerende driftene som er en fundamental del av vår eksistens.