LANG KAMP:Mahad Mahamud har kjempet en lang kamp for å få tilbake sitt norske statsborgerskap. Neste steg er den europeiske menneskerettighetsdomstolen, skriver innsenderne.Her er Mahamud utenfor Politiets utlendingsavsnitt i Oslo i fjor. Foto: NTB Scanpix
LANG KAMP:Mahad Mahamud har kjempet en lang kamp for å få tilbake sitt norske statsborgerskap. Neste steg er den europeiske menneskerettighetsdomstolen, skriver innsenderne.Her er Mahamud utenfor Politiets utlendingsavsnitt i Oslo i fjor. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Statsborgerskap

Mahad Mahamud er Norges ansvar

Norge er et av få land som åpner for å tilbakekalle statsborgerskap, og som i tillegg ikke har noen foreldelsesfrist for dette.

Meninger

Mahad Mahamud tapte ankesaken i lagmannsretten, og får dermed ikke tilbake sitt norske statsborgerskap, de oppsparte rettighetene, eller livet sitt i Norge. Dette fordi myndighetene mener han egentlig er fra Djibouti og ikke fra Somalia. Han straffes for noe som angivelig skjedde da han var 14 år, og blir statsløs.

Ifølge Mahad selv er han ikke fra Djibouti. Det samme mener djiboutiske myndigheter, som ikke vil ta imot ham. Den norske staten har nå gjort Mahad statsløs. Han har ikke rett til å bo, jobbe eller leve noe sted i verden. Han nektes med andre ord grunnleggende menneskerettigheter.

Det er bare helt unntaksvis at det skal være juridisk mulig å gjøre en person statsløs. Unntak i loven som bare skal brukes i svært sjeldne og alvorlige tilfeller, blir nå gjort til standard praksis av norske myndigheter. Dette rammer ikke bare Mahad Mahamud, men også andre norske statsborgere, som palestinske familier som har vært på flukt i flere generasjoner.

Mahad tok utdanning som bioingeniør og fikk seg jobb her i Norge. Han har gjort alt for å integrere seg i det norske samfunnet. Nå som myndighetene bruker enorme ressurser på å gå gjennom gamle saker, må stadig flere velintegrerte norske statsborgere leve i frykt for å plutselig få varsel om tilbakekalling av statsborgerskap, selv om de ikke har løyet eller gjort noe galt. Norge er et av få land som åpner for tilbakekalling av statsborgerskap, og som i tillegg ikke har noen foreldelsesfrist for dette.

De eneste straffesakene som ikke har foreldelsesfrist i norsk lov er voldtekt, drap og seksuelle overgrep mot barn. Rødt jobber for en foreldelsesfrist for tilbakekalling. UDI og Une må gjøre jobben sin, slik at de fra en person får opphold til vurderingen av å tildele statsborgerskap, henter inn nok informasjon til at man slipper å havne i en situasjon der tilbakekallelse av statsborgerskap blir aktuelt.

Myndighetene mener de har funnet Mahads djiboutiske bror. Mahad og «broren» har sagt seg villige til å ta DNA-test for å avkrefte at de er i slekt, men det var ikke Borgarting lagmannsrett interessert i. Mahad har kjempet en lang kamp for å få tilbake sitt norske statsborgerskap. Neste steg er den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Norske myndigheter må snu, og la Mahad få tilbake sitt statsborgerskap. Staten er ansvarlig for sine borgere, og denne saken gjør igjen Norge til en versting i europeisk sammenheng.