Mahlers symfoni nr. 9

I 1909 skrev Mahler sin niende symfoni, som også ble hans siste. Verket er produktet av et livslangt arbeid og kan regnes som en av Europas musikkskatter.

Selv fikk han ikke med seg uroppføringen, som var i Wien sommeren 1912. Verket preges av arbeidet hans med Das Lied von der Erde, en sangsyklus som ble til parallelt med den niende symfonien. Særlig i de fire første symfoniene kan man finne referanser til hans sangarbeid. Formelt sett avviker symfonien fra det vante symfoniske opplegget, ved at de langsomme satsene er plassert som åpning og avslutning. Mahler er en av senromantikkens store komponister og har hatt stor påvirkning på musikkhistorien med sine vakre og organiske verk.

Mariss Jansons har vært kunstnerisk leder for Oslo Filharmoniske Orkester siden 1979. Under hans ledelse har orkesteret blitt etterspurt over hele verden. I år sa han imidlertid fra seg denne tittelen, men gjennomfører allikevel programmet ut sesongen. Som dirigent er han kjent og ettertraktet. Torsdag og fredag kan du oppleve ham, Mahlers niende symfoni og Oslo Filharmoniske Orkester i Oslo Konserthus.