Makt 2007 – hvor er biskopene?

MAKTKÅRING: Dagbladet hadde i romjula en interessant artikkelserie hvor avisa presenterte lister over Norges mektigste menn og kvinner i ulike kategorier. Kriteriene for utvelgelsen varierte mellom kategoriene, men det ble lagt stor vekt på hvem som nettopp i 2007 fikk mer makt eller brukte den godt. Ikke uventet preges listene av to grupper: politikere, og da særlig fra regjeringen, og dernest representanter for den «fjerde statsmakt», nemlig pressen. I tillegg mener Dagbladets maktpanel at representanter for norsk næringsliv utgjør en viktig maktfaktor i vårt samfunn. Navn som Helge Lund (Statoil-Hydro), Kjell Inge Røkke (Aker) og Stein Erik Hagen (Orkla) blir nevnt som makt-topper i næringslivet.

I listen over Norges 50 mektigste er det nettopp politikerne, mediefolk og næringslivstopper som dominerer – hele 35 av dem tilhører èn av disse gruppene! Dagbladets maktpanel har sikkert rett i at disse 35 har både innflytelse og påvirkning i forhold til mange nordmenns hverdag. Politikerne styrer oss (de prøver i hvert fall), mediefolk setter dagsorden og bestemmer hva vi får lese i avisene og se på TV og næringslivstoppene styrer markedet og påvirker hva vi handler og hvordan økonomien vår blir. Listen over navn er mennesker som ofte går igjen i mediebildet – enten som synsere, journalister, aktører i næringslivet eller som taleføre politikere. Jeg skjønner godt at Dagbladets maktpanel er blitt preget av nettopp det de selv har sett og hørt på nyhetene i 2007 – de samme nyhetsnavnene finnes igjen på de forskjellige maktlistene.

Det som gir grunn til undring er følgende: Hvor er forfatterne, filosofene, kunstnerne, teologene og idrettsutøverne på Dagbladets maktlister? Det er jo et tankekors at ingen av landets 11 biskoper eller noen av våre fremtredende forfattere er å finne på listene, men det er derimot idoldommer Jan Fredrik Karlsen og blondinen Pia Haraldsen! Grunnen til at biskopene er fraværende på listene kan skyldes at Dagbladets maktpanel er blitt så blendet av lyset fra alle dem som opptrer i mediebildet, at man ikke har hatt blikk for andre. Eller sagt på en annen måte: Det kan skyldes at landets biskoper aldri er synlige i mediebildet – og blir derfor heller ikke regnet med som maktpersoner i vårt samfunn.

Våre biskoper er utvilsomt en samling med grå mus som tenker og mener likt om de fleste ting i denne verden. Kreativitet og nytenkning er dessverre fremmedord for den gjengen. Likevel må det være tillatt å komme med et nyttårsønske til landets 11 biskoper: Kom ut av bispegårdene, tørk støvet av bispekåpene, engasjèr dere i samfunnsdebatten, bli synlige og tydelige! Vi trenger dere nemlig i en tid hvor alt måles i kroner og øre og hvor markedet og konkurranseutsetting er blitt vår tids religiøse dogmer, i en tid hvor journalistene har mistet evnen til kritisk undersøkende journalistikk, i en tid hvor politikerne våre har mistet både ideologisk og kulturell ballast, i en tid hvor kulturen vår kun er opptatt av reality-TV, i en tid hvor nærinslivstopper velter seg i luksus mens andelen fattige i landet vårt øker og i en tid hvor det religiøse og åndelige blir glemt. Kom ut og kom fram!!