Makten og hasjen

Oslos nye narkosjef (37) har røykt hasj. Selvsagt har hun det. Det skulle bare mangle. Hver fjerde ungdom under tjue i Oslo har prøvd hasj - langt flere i de eldre aldersgruppene. De fleste av dem vil det bli folk av også - ikke bare politi og røvere. Når en hasjsmugler i framtida står tiltalt, er dermed sjansene til stede for at aktor har røykt, dommeren har røykt, kanskje også de få domsmennene som er under femti. Forsvarere skal vi ikke snakke om her. Det er et juridisk prinsipp at man skal bli dømt av sine likemenn. En hasjsmugler vil kunne bli dømt av sine tidligere kunder.

  • Det er interessant å reflektere litt over hvilke lovbrudd som er «lov» i Norge. Ingen la stort merke til at narkosjefen også tilsto råkjøring, som kan ha satt små barn i fare. Hjemmebrenning synes en majoritet nesten bare er moro. Å jobbe svart er greit for mange. Å røyke noe svart er verre.
  • Christine Fossen har tent på blader av cannabisplanten og inhalert på den måten det aksepteres i Norge: i utlandet og for lenge siden. Hadde hun gjort det i fjor og på fest hadde det vært verre. Norsk virkelighet må nå tilpasse seg en virkelighet der «hasjgenerasjonen» kommer til makt og verdighet. Vi ligger bare noen år bak USA. Der synes det i disse dager nærmest umulig å få valgt en president som ikke har røykt hasj. Prektige Bill Clinton kan bli den siste presidenten som aldri har vært i hasjrus. Han inhalerte som kjent ikke, i motsetning til vår nye narkosjef.
  • Hasj er slett ikke bra for deg. Det er heller ikke nikotin, alkohol, potetgull og valium. Norsk lovgivning på området er ikke bestemt av en rasjonell medisinsk vurdering av skadevirkningene. Den er bestemt av tradisjon, og et håp om at strenge hasjlover skal holde folk unna farligere stoffer. Hasjliberalister vil heller beskrive loven som et importvern mot rusmidler som står vår egen øl- og potetsprittradisjon fjernt.
  • Det er liten grunn til å være positiv til hasj, men det er mindre grunn til å være positiv til norsk straffeutmåling på området. Når en hasjsmugler risikerer vesentlig strengere straff enn en voldtektsforbryter, må det kunne kalles et uheldig styringssignal.
  • Da er det rettssikkerhetsmessig betryggende at vi nå har fått en narkosjef som i sekstenårsalderen en gang har røykt hasj. Det kan simpelthen bidra til en mer edruelig politikk på området.