Malende marsdikt

Juryen valgte seg diktet «Han malte ansiktet sitt» for mars. Gro Kaasen ble inspirert av van Gogh til å skrive diktet.

Marsdiktet, «Han malte ansiktet sitt», ble skrevet av Gro Kaasen (40). Hun har vært på Diktkammeret omtrent siden det startet i februar 2001, og skrev diktet som ble månedens dikt for april i fjor, «en grov varmheva hvetedeig».

Siden har hun skrevet noe nesten hver dag. - Skrivinga får meg til å slappe av og til å se livet rundt meg klarere, forteller hun.

God leser

Gro mener det unike med Diktkammeret er at poetene våger å legge ut dikt som ikke er gjennomarbeidet. Slik får deltakerne se hverandres skriveprosess.

På spørsmål om hun har blitt flinkere til å skrive den tida hun har vært på Diktkammeret, svarer Gro heller at hun har blitt flinkere til å lese. - Sånn sett er jeg kanskje også blitt bedre til å skrive, skriving og lesing er jo så tett forbundet med hverandre.

Leker med ord

Gro har tre nydelige døtre, og bor på Storslett i Nordreisa kommune. Hun er faglærer i musikk, og lytter til musikk flere timer hver dag. I år er hun også student, i spesialpedagogikk.

- Jeg synes dagene flyr, ville gjerne hatt mange flere timer med ordene.

Hun har lyst til å skrive flere dikt, noveller, kanskje en roman. - Men jeg har ingen konkrete planer. Å skrive er for meg er en lek med ord, forteller hun.

Blir det skrivekurs til høsten, kan kanskje skrivinga bli mer enn en lek.

Les diktet:

han malte ansiktet sitt

Skrevet av gro kaasen

med hungrige strøk

fra neseryggen

rytmiske bevegelser ut

i umulige avskygninger

over utstående kinnben

det røde van Gogh-skjegget

og munnen

to fuktige streker

Juryens kommentar:

Av og til les ein heilt enkle dikt der alt fell på plass. Orda har klare meldingar og teksten inneheld både rørsler og spontanitet, samstundes som me opplever ting på fleire plan. Eit slikt dikt er «Han malte ansiktet» av Gro Kaasen. Ho målar eit portrett med røffe strøk og får eit ansikt til å stå fram for lesaren. Det er noko grådig og samtidig kjenslevart over dette mannsportrettet som fascinerer.

I knallhard konkurranse med fleire veldige gode dikt, vil juryen denne gongen slå eit slag for det enkle. Nettopp fordi me veit at det ofte er noko av vanskelegaste å få til. Her fungerer det slik at orda raskt får fram eit ansikt, men lesaren sit att med mange spørsmål likevel: Kven er dette? Kvifor var det viktig å få sagt dette? Kva vil dette ansiktet oss?

For juryen,

Helge Torvund

Juryen besto denne gangen av Helge Torvund, Kristian Rishøi, Håvard Rem og Maria Børja.

SKREV MALENDE MARSDIKT: Gro Kaasen har skrevet marsdiktet «Han malte ansiktet sitt», inspirert av van Gogh.