POSE OG SEKK: Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet mener at Politireformen både vil sikre sterkere fagmiljøer og lokal tilstedeværelse. Foto: Christian Roth Christensen
POSE OG SEKK: Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet mener at Politireformen både vil sikre sterkere fagmiljøer og lokal tilstedeværelse. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Målet er godt politi, samme hvor man bor

Vi er enige om at struktur bare er et virkemiddel på veien til det endelige målet: et bedre politi og et tryggere samfunn.

Meninger

I sin kronikk i Dagbladet 25. februar skriver Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik at de i forslaget til politireformen savner klare nok kriterier for å sikre økt lokal tilstedeværelse. Samtidig etterlyser de flere «hvordan».

Politireformen, slik den er fremmet, er fylt med «hvordan» man får et bedre og nærere politi:

Hvordan skal vi måle politiets arbeid? Politireformen inneholder tydelige kvalitetskriterier for å sikre at nordmenn skal få et politi som er nært og som jobber med lokal beredskap og lokalt forebyggende arbeid:

90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maks 45 minutter kjøretid til nærmeste polititjenestested. 95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder. Det innføres krav til responstider i hele landet. Fleksible åpningstider for publikum på polititjenestedene. Det er lagt til rette for at politifolk skal kunne bo spredt, slik at flere vil ha en politimann eller politikvinne i sitt lokalmiljø. Krav om responstid på spesielle hendelser. For å styrke samarbeidet mellom aktørene i redningstjenesten vil det bli opprettet rednings- og beredskapsråd i alle politidistriktene. Politiets samvirke med andre beredskapsaktører skal videreutvikles og styrkes. Hver kommune skal ha en fast politikontakt i det forebyggende arbeidet.
Hvordan skal politiet organiseres? Vi er enige om at struktur bare er et virkemiddel på veien til det endelige målet: et bedre politi og et tryggere samfunn. Struktur har likevel vært et sentralt i arbeidet med løsning, fordi Politianalysen var så tydelig på at dagens struktur var til hinder for utviklingen av mer solide fagmiljøer som kan forebygge og bekjempe ny og komplisert kriminalitet.

Ny struktur er et også et viktig virkemiddel for å få likere politidistrikter som kan lære av hverandre, utveksle felles erfaringer og kunnskap. Ny struktur skal sikre et like godt politi, samme hvor man bor i landet.

Hvordan se på helheten i Politi-Norge? Utredningene som Støre og Tajik synes burde ha vært satt i gang tidligere kommer som et resultat av arbeidet med politireformen. Fordi vi nå vet bedre hva vi trenger å vite. Målet er å få en fullstendig og grundig gjennomgang av politi- og påtalesektoren, slik at politireformen ikke utføres i et vakuum, men utgjør en viktig byggestein i arbeidet med et sikrere og tryggere samfunn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.