MAT I BARNEHAGEN: Også mattilbudet i barnehagen må være likeverdig for alle barn, skriver lederen i Foreldreutvalget for barnehager. Foto: NTB scanpix
MAT I BARNEHAGEN: Også mattilbudet i barnehagen må være likeverdig for alle barn, skriver lederen i Foreldreutvalget for barnehager. Foto: NTB scanpixVis mer

Barnehagen:

Måltider etter lommeboka

Foreldre med god økonomi kan «kjøpe seg til» et bedre mattilbud enn foreldre med svakere økonomi.

Meninger

Det er et paradoks at det er moderasjonsordninger på oppholdsbetaling i barnehagen, men ikke på kostpenger. Dette slår negativt ut og fører til store ulikheter i kvaliteten på barnehagemåltidene. Dette må endres, mener FUB.

I dag går over 90 prosent av barn mellom en og fem år i barnehage. Flere av barnas måltider inntas i barnehagen og har stor innflytelse på deres matvaner, kosthold og helse. Barnehageeier kan skape store forskjeller i kvaliteten på mattilbudet, avhengig av hvilket kostnadsnivå de legger seg på. Det har med budsjett- og personalsituasjonen å gjøre, i tillegg til eierform.

Flere kommunale barnehager har en lavere kostpris enn det mange private har. En konsekvens av dette er at foreldre med god økonomi kan «kjøpe seg til» et bedre mattilbud enn foreldre med svakere økonomi. FUB er godt kjent med at praksisen er slik i mange kommuner og barnehager.

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen med mange gode intensjoner.

I ny Rammeplan for barnehager står det bl.a. følgende i kapittelet «Livsmestring og helse»: «Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner».

Videre står det i kapittelet om barnehagens fagområder, «Kropp, bevegelse, mat og helse»: «Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse».

Dette er gode intensjoner. Men i virkeligheten kan barnas mattilbud i barnehagen bli svært forskjellig, og styrt av foreldrenes betalingsevne.

FUB stiller derfor spørsmål ved hvordan barnehagene, som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i både direktoratets retningslinjer og rammeplanen.

FUB mener at penger til kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkortning eller moderasjon også virker på denne. FUB mener også at det bør vedtas en nasjonal bestemmelse på kostpenger, slik at alle barnehager kan etablere en god standard i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Selv om familien har hovedansvaret for barnas kosthold, har barnehageeier et profesjonelt ansvar for at barna opplever gode og sunne måltider, matglede og matkultur i barnehagen. FUB mener det må vedtas en nasjonal minstestandard som innebærer at kostholdskompetansen styrkes, barnehagen tilbyr minst ett ernæringsriktig måltid pr. dag, Helsedirektoratets retningslinjer følges og at arbeidet med mat skjer i nær forståelse med hjemmene.

Det må gis rom for lokale tilpasninger. Barnehagetilbudet i Norge skal være likeverdig for alle barn. Det gjelder også mattilbudet.