Man må være frisk for å takle å bli syk i Helse-Norge

- Skal kontakter være avgjørende for å få behandling ved norske sykehus?

SKAMMELIG BEHANDLING: «Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bør ta inn over seg at noe er galt i Helse-Norge, når sykepleiere forteller at de skammer seg over behandlingen jeg og andre utsettes for,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
SKAMMELIG BEHANDLING: «Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bør ta inn over seg at noe er galt i Helse-Norge, når sykepleiere forteller at de skammer seg over behandlingen jeg og andre utsettes for,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ScanpixVis mer

Det skrives jevnlig om mennesker som sviktes av det norske helsesystemet. Men det er først når man selv får føle det på kroppen at man skjønner hvor utmattende det er å kjempe mot et system hvor man selv må legge ned timevis med egeninnsats for å få svar.

Selv ble jeg satt opp til operasjon på Rikshospitalet etter funn av en godartet svulst på hjernen. Operasjonsdato kunne de derimot ikke gi meg, men «forhåpentligvis i løpet av neste halvår». Ettersom dette, ifølge kirurgen, ble bestemt av pasientkoordinator kontaktet jeg følgelig sistnevnte i håp om å komme nærmere en dato. Men nei, pasientkoordinator kunne ikke svare på hvor jeg sto i køen, det var det kirurgen som avgjorde. Altså samme person som henviste meg til pasientkoordinator.

En ny telefonrunde for å avklare mine pasientrettigheter endte også resultatløs. Alle henviste til hverandre, og det var ingen som visste noe sikkert. I et siste forsøk på å få svar på mine rettigheter ringte jeg Haukeland sykehus. Der opplyste de at de hadde mye ledig kapasitet, og operasjon kunne gjennomføres innen en måneds tid.

Samtidig kontaktet jeg imidlertid en kollega i helsesystemet, som resulterte i at operasjonsdato ble framskyndet til å skje på Rikshospitalet innen ei uke. Ettersom hjernen er det stedet man har minst lyst til å bli operert i, var jeg selvsagt svært nervøs da jeg ble innlagt. Etter noen timer ble jeg imidlertid sendt hjem, grunnet mange innkomne akuttpasienter. Dermed var det ikke tid til å operere meg likevel, og jeg fikk beskjed om å komme tilbake neste dag.

Dagen etter ble jeg på nytt lagt inn, skrubbet i operasjonssåpe, satt på fasting og alt så tilsynelatende ut til å være klart for operasjon påfølgende morgen. Dessverre ble jeg vekket med samme beskjed som tidligere; mange akuttpasienter gjorde at min plass måtte vike. Dette gjentok seg tre ganger, på hvilket tidspunkt jeg var så mentalt og fysisk sliten av alle nervene at jeg igjen kontaktet min kollega i helsesystemet. Det ble da straks reagert på den dårlige behandlingen, og operasjon ble endelig utført påfølgende dag.

Jeg er skremt over behandlingen jeg fikk som pasient. Dessverre kunne leger og sykepleiere fortelle at jeg ikke var noe unntak, og at de stadig er vitne til et behandlingssystem som svikter pasientene. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bør ta inn over seg at noe er galt i Helse-Norge, når sykepleiere forteller at de skammer seg over behandlingen jeg og andre utsettes for. Hovedårsaken tillegges dårlig økonomi, slik at sykehuset ikke kan håndtere akutte og ikke-akutte pasienter samtidig. Men sykehusledelsen må også ta sin del av ansvaret, når man som pasient ikke engang kan få svar på sine rettigheter.

Er det ikke til samfunnets interesse at det opplyses om alternative behandlingssteder med ledig operasjonskapasitet, slik at operasjonskøene og ventetid totalt sett reduseres? Hvor er egentlig kommunikasjonen mellom sykehusene? Og skal kontakter være avgjørende for å få behandling?

Evita Lindholm
Evita Lindholm Vis mer