Mandag Morgens lobbyprodukt

REDERISKATT: Mandag Morgens redaktør Terje Osmundsen er i Dagbladet 19/9 skuffet over at vi i Finansdepartementet har dristet oss til å kalle ukebrevets artikkel om rederiskatt for et lobbyprodukt. Jeg kan herved bekrefte at min karakteristikk ikke var tilfeldig. Den er alvorlig ment. Etter grundigere gjennomlesning av Mandag Morgen er det faktisk grunnlag for å si at artikkelen også avslører mangel på kunnskap om elementære sammenhenger for hva og hvordan nasjonalregnskapet endres.

Mandag Morgen later til å tro at utflagging av skip vil føre til mange milliarder kroner i tapte eksportinntekter. Men dette er helt feil. Dersom norske selskaper leier skipsfartstjenester fra utenlandskregistrerte selskap øker Norges tjenesteimport isolert sett. Men alternativet til å leie tjenesten er jo at det norskregistrerte selskapet selv eier skipet. Dette selskapet vil enten måtte importere selve skipet før det begynner å selge sine skipsfartstjenester, eller det kjøper skipet fra et norsk verft som har importert mesteparten av råvarene som til slutt utgjør skipet. Over noe tid, vil sluttresultatet for handelsbalansen bli omtrent den samme. Det som til syvende og sist bestemmer overskudd eller underskudd på handelsbalansen med utlandet er hvor mye vi sparer i Norge og om vi sparer mer eller mindre enn våre innenlandske investeringer.

Når Mandag Morgen påstår at Regjeringens forslag til rederiskattesystem gir flere titalls milliarder i tapte eksportinntekter blir det med andre ord helt galt.

Påstandene til Mandag Morgen er dessuten er basert på en beskrivelse av at det vil skje utflagging som følge av regjeringens forslag. Men vi mener det ikke finnes økonomisk rasjonelle grunner til at slik utflagging skal skje. Regjeringens forslag innebærer at det vil være økonomisk fordelaktig for rederiene å være norskregistrerte framfor å flytte til utlandet. At rederne truer med slik utflagging nå er som ventet, men når de får vurdert de ulike alternativene er det nok slik at de blir værende.

Ellers er det godt gjort av Mandag Morgen å bruke fem sider på å intervjue alle de ulike miljøene knyttet til skipsfartsnæringen som er negative til Regjeringens forslag uten å la andre standpunkter og begrunnelser slippe til. Blant annet hoppes det elegant over de synspunktene som kom fram i NOU 2006: 4 fra Rederiskatteutvalget. Artikkelen presenterer til overmål grovt feilaktige påstander om hvordan regjeringen har behandlet saken. Det er ensidig og kunne like gjerne vært skrevet av en lobbyorganisasjon, og ikke av et tidsskrift som ønsker å framstå balansert og uavhengig.