Mandelas motstandskamp

Omnipax. Fantastisk engasjerende biografi for ungdom om en av 1900-tallets største politiske ledere.

BOK: Begynner du først å bla i denne boka, blir du oppslukt av fortellingen om mennesket Nelson Mandela og det historiske tverrsnittet gjennom 1900-tallet som livet hans forteller om.

Tore Linné Eriksen har begått et mesterstykke av en biografi for unge lesere. Gi boka til en 13- 14-åring, og han eller hun får et varig vekket samfunnsengasjement.

Han forteller både enkelt og direkte, samtidig som han trekker opp hele det samfunnsmessige og historiske bakteppet for helten Mandelas livsverk. Betydelige kunnskaper om det sørlige Afrikas historie, om samfunnsforhold, om raseskilleregimet, om ANC og menneskene som bygde organisasjonen, om enkelthendelsene og de store linjene, hele denne stoffmengden formidles ubesværet og veldisponert. En så velformulert kombinasjonen av fag og fortelling er sjelden vare i det store utvalget av faktabøker, biografier, oppslagsverk og liknende som tilbys et ungt publikum.

Vondt til verre

Så er det også sjeldent engasjerende stoff det handler om. Det er sterkt å lese om hvordan raseskillestaten i Sør-Afrika utvikler seg fra vondt til verre etter andre verdenskrig, etter at verden tilsynelatende hadde tatt et generaloppgjør med raseteoriene. Åpenlyse Hitler-tilhengere sitter i framtredende stillinger i maktapparatet.

På denne tida var det Mandela sto fram som en av de sentrale motstanderne mot raseskillet. Parallelt med forverringen av systemet vokste den brede støtten til ANC.

Tett og dramatisk

Historien om Mandela og motstandskampen går hånd i hånd, og berettes i tette, dramatiske episoder: Oppveksten som del av gammel kongeslekt, den gradvise politiske bevisstgjøringen, tida i dekning som «den svarte pimpernell», dommen til livsvarig fengsel i 1964, tida på Robben Island, opprøret som vokser, den internasjonale solidaritetsbevegelsen, løslatelsen i 1990, fredsprisen og seieren i presidentvalget i 1994. Kan hende skal det noe til å lage ei dårlig bok av slikt materiale. Men det skal også godt gjøres å skape et så godt resultat som dette. Billedredaksjon og utforming bidrar til det komplette inntrykket.