Månelanding ved Langesund

Langesund: Det tok fire dager fra lasteskipet Full City gikk på grunn ved Langesund den 1. august til statsministeren var på inspeksjon. Det tok lenger tid å få statsministerbesøk etter Server-forliset ved Fedje i Hordaland i 2007. Ulikheten skyldes nok ikke bare at det bor flere folk langs berørt kyst i Vestfold og Telemark samt at avstanden fra Oslo er kortere, men også at det i 2009 er stortingsvalg.

Regjeringen avviste i juni 2009 et forslag fra FrP om å legge frem ny sak med gjennomgang av oljevernberedskapen. Regjeringen har også nylig avvist behovet for ekstra slepebåt til Sørlandet. Nå varslet statsministeren etter helikopterlanding i Langesund at økt slepebåtkapasitet kommer.

Det er grunn til å minne både statsminister Stoltenberg og fiskeriminister Pedersen – som er ansvarlig for oljevernberedskapen – om at Norge er en kystnasjon. Det er grunn til å minne om at det går omfattende skipstrafikk med oljelaster både langs og til og fra norskekysten. Det er grunn til å minne om at det med Ap i regjering tok tid å få på plass igjen det oljeverndepotet på Fedje som Bondevik-regjeringen fjernet til protester fra både FrP og Ap.

Oljevern er Kyst-Norges forsikring mot oljeutslipp. Med de enorme inntektene Norge har hatt og vil få fra oljeutvinning i Nordsjøen, har Norge mer enn god råd til å kjøpe seg god forsikring. Det betyr at beredskap og utstyr kan legges på et langt høyere nivå enn dagens rammer for oljevern. Det betyr at Staten bør være pådriver for å få utviklet oljevernutstyr som bedre enn dagens kan håndtere de værmessige forhold langs kysten og til havs.

Norge trenger et løft i oljevernberedskapen for hele kysten – ikke bare klattvise tiltak dersom ulykken først er ute. Norge trenger en gjennomgang av beredskap, organisering, utstyrsutvikling og finansiering.

Vestlandet, som i området ved Mongstad og Fedje har tett trafikk av store tankskip, trenger ingen månelanding, men i likhet med kysten for øvrig et sikrere oljevern.