Mangel på kunnskap

NASJONALMUSEET: Debatten rundt Nasjonalmuseet er både velkommen og nødvendig. Meninger brytes, og det er slik det nye museet skapes. Diskusjonene er ofte stimulerende, rett og slett. Det som derimot er plagsomt er mangelen på kunnskap og bristen i proporsjonene. Peder Figenbaum (innlegg 24.1) er historikeren som stiller Oslos «veletablerte kulturinstitusjoner» opp mot «et provinshøl som Gateshead/Newcastle med dets annerledes markeringsbehov». Den provinsen Figenbaum refererer til, i sitt fatale forsøk på å forringe mitt tidligere arbeid med BALTIC, ligger ved Tyne & Wear, en provins som med en halvtimes reise i en radius fra BALTIC har nærmere to millioner innbyggere. Det er vel omtrent tre ganger det antallet mennesker som lever en halvtimes reise fra Karl Johan.

I dette «provinshølet» finnes også fire universiteter: Northumbria, Newcastle, Sunderland och Durham. Pluss en hel del veletablerte kulturinstitusjoner.

DEN SAMME ignoransen gjelder Figenbaums sammenlikning av BALTIC og Guggenheim i Bilbao. Han insinuerer at jeg «med rimelig suksess kopierte» museet i den baskiske havnebyen. Egentlig handler det om den rake motsetningen. Guggenheim representerer en «McDonaldfisering» av kunsten og dannelsen av en turisteffekt som er helt vesensforskjellig fra den regionalpolitiske og kulturelle satsningen som den underpriviligerte arbeiderkommunen Gateshead med stor djervhet lykkes med å overtale det engelske Kulturrådet til å stille opp for. En satsning som ble født av et lokalt behov og som bæres av en regional stolthet.