Mangel på respekt

Den rød-grønne regjeringen har lovet å øke kvalitet og kapasitet innen rusomsorgen. Istedenfor raseres både innhold og omfang, mener Frelsesarmeen.

Soria Moria-erklæringens kapittel 8 var oppløftende for alle som har et engasjement for rusavhengige. Der fastslås behovet for å styrke behandlingskapasiteten, og behovet for arbeidstreningsplasser understrekes.

Helse Sør-Øst går dessverre motsatt vei. 70 behandlingsplasser er radert vekk, og får gull og grønne skoger i Soria-Moria-erklæringen til å fremstå som kun det eventyret det er. Frelsesarmeens institusjon Håpets Dør har ikke fått avtale, og må legge ned 19 behandlingsplasser med tilbud om arbeidsterapi. Færre vil få hjelp, og enda færre vil få den behandlingen de er motivert for.

Flere andre institusjoner må også legge ned, og kompetanse og erfaring spres med vinden. Dem det går ut over er de rusavhengige. Dette er en uverdig behandling av en gruppe mennesker som står på rangstigens nederste trinn. Når en tenker på den smerten de rusavhengige og familiene deres sliter med, oser kuttene av mangel på innsikt og respekt. Det handler om liv, og at sjanser til ny start spoleres av kalkulatorene i Helse Sør-Øst.

I møte med den enstemmige kritikken fra fagmiljøet har Helse Sør-Øst svart at det ikke er så farlig at det blir færre behandlingsplasser - de rusavhengige skal nemlig få behandling i mye kortere tid! Det hadde vært flott om denne ønskedrømmen kunne lykkes. Hvis det å halvere tilbud kunne ta unna køer av hoftepasienter, og gjøre at psykiatrien overholdt ventelistegarantien ville Helse Sør-Øst være en suksess. Med flere tiårs erfaring innen rusomsorgen er dette bare trist lesning for Frelsesarmeen. Alvorlige lidelser trenger lang behandlingstid.

Rusavhengighet gir fysiske, psykiske og sosiale problemer, og er uhyre krevende å legge bak seg. En kan ikke løse så massive problemer i et lynkurs.

Mange av våre pasienter har en svært lang historie med rusproblematikk. De er merket av en oppvekst under omsorgssvikt, mangelfull skolegang og å generelt ikke hatt innpass i samfunnet. En del av pasientene som kommer til oss er godt over førti år, og har vært i en sosial nedbrytingsprosess i nesten hele livet. De mangler det mest basale i livet; sosialt nettverk, arbeid og ordnede boforhold. Økonomien og familiære relasjoner er gjerne kaotiske, og i tillegg sliter en del med psykiatriske diagnoser.

De har forsøkt å kvitte seg med rusproblemene mange ganger. De har prøvd det som er av kortere og mindre intense tilbud - og mislyktes. En slik bakgrunn gir «behandlingstretthet». De har svart på de samme spørsmålene, satt de samme målene og gjort de samme feilene altfor mange ganger.

Når våre tidligere pasienter evaluerer behandlingen, fremhever samtlige at det å ha god tid på seg var avgjørende for endelig å lykkes. Helse Sør-Øst ignorerer altså brukernes ønsker og behov. Når de nå istedenfor i hovedsak tilbyr korttidsbehandling, kan de like gjerne gi dem et klippekort i avskjedsgave, og si «velkommen igjen».

TRENGER FLERE BEHANDLINGSPLASSER: - 70 behandlingsplasser er radert vekk, og får gull og grønne skoger i Soria-Moria-erklæringen til å fremstå som kun det eventyret det er, mener Frelsesarmeen. Foto: Scanpix
TRENGER FLERE BEHANDLINGSPLASSER: - 70 behandlingsplasser er radert vekk, og får gull og grønne skoger i Soria-Moria-erklæringen til å fremstå som kun det eventyret det er, mener Frelsesarmeen. Foto: Scanpix Vis mer

Håpets Dør ligger på en økologisk drevet gård ved Glommas bredd i Fetsund. Når en pasient kommer hit, venter en fase med grundig utredning. Den består av kartlegging av rusavhengighet og personlighetsproblematikk, psykiatrisk og ordinær medisinsk undersøkelse, samt at en vurderer arbeidsevne, eller restarbeidsevne. Arbeidsterapien vi tilbyr er integrert i den øvrige behandlingen, og gir pasientene struktur og et meningsfullt innhold i hverdagen. Alt med brukeren i fokus.

Vi bruker god tid, og vi bruker tiden godt. Legger en sammen individualtimer, gruppetimer, undervisningstimer, etc., ser man at omfanget er omfattende. I tillegg kommer arbeidstimer, hvor pasientene tilegner seg nye ferdigheter, og opplever derav mestringsfølelse og at selvtilliten vokser. De lærer seg å samarbeide, takle konflikter og å forvalte et ansvar. Dette er kompetanse som er helt nødvendig for å leve et godt, rusfritt liv utenfor institusjonen. Jo mer sårbare de er i utgangspunktet, jo mer er det nødvendig å tenke omsorg for hele mennesket.

Frelsesarmeen er en av få tilbydere av arbeidsterapi innen rusomsorgen. Vi oppnår gode resultater, brukerundersøkelser som viser at pasientene er fornøyde, og lange ventelister med rusavhengige som ønsker seg til oss på grunn av akkurat hva vi tilbyr. Når Helse Sør-Øst legger ned plassene hos oss, legger de også håpet til alle disse i grus. Vi vil minne om at bak hver døgnpris er 24 timer av et menneskes liv.

Frelsesarmeen har ingen egeninteresse av å drive institusjoner for driftens egen skyld. Vi har imidlertid et ønske om å støtte og hjelpe mennesker som har slitt seg gjennom livet. Vi vil åpne døren for et rusfritt liv der de kan leve et meningsfylt liv i harmoni med seg selv, familien og samfunnet.

Vi vet at det er mangel på behandlingsplasser. Vi har de plassene. Vi har kompetansen. Vi har fullt belegg og lange ventelister. Skal vi da bare legge ned?

Det smerter å være rusavhengig, og det smerter for familien og alle andre i omgivelsene. Frelsesarmeen kan ikke leve med det, og håper at heller ikke Helse Sør-Øst kan det. Fordi menneskeverdet overstiger regningen.

Mangel på respekt