Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Mangelfullt og misvisende om Arbeiderpartiets AAP-forslag

Når partier eller andre serverer et tall som argument for sine påstander, bør mediene gjøre jobben med å sjekke premissene og grunnlaget for tallet for de videreformidler det som fakta.

MISVISENDE: NRK presterte å både overdrive og (trolig) underdrive hvor mange personer som ville bli omfattet av Aps programforslag om reform av AAP. Foto: Morten Holm / Scanpix
MISVISENDE: NRK presterte å både overdrive og (trolig) underdrive hvor mange personer som ville bli omfattet av Aps programforslag om reform av AAP. Foto: Morten Holm / Scanpix Vis mer
Meninger

Spaltist

Doremus Schafer

er en mediekritisk spaltist og blogger. Han skriver under pseudonym for Dagbladet og Manifest Tidsskrift med støtte fra Fritt Ord, og blogger på doremusnor.wordpress.com.

Siste publiserte innlegg

Da Ap la frem sitt programutkast på mandag, var forslaget om reform av AAP-ordningen blant de punktene som fikk mest oppmerksomhet, med bl.a. flere innslag på NRKs Nyhetsmorgen og bred diskusjon i Dagbladet i dagene etter. NRK oppsummerer forslaget i sin ingress:

«Alle født i 1990 eller seinere vil få redusert arbeidsavklaringspenger fra 4 til 2 år. Til gjengjeld pålegger Ap NAV eller kommunen å skaffe dem jobb.»

Hadia Tajik utdyper:

«At unge mennesker skal gå på arbeidsavklaringspenger (AAP) i fire år er det ingen grunn til. Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter de to årene vil jobbgarantien slå inn»

og forklarer at denne jobbgarantien betyr at «NAV vil få en forsterka plikt til å skaffe de unge arbeid, og i ytterste konsekvens er det kommunen som må stille opp med jobber som tilsvarer deres kompetanse og arbeidsevne».

Et av ankepunktene som umiddelbart ble fremført, var at en maksgrense på 2 år på AAP vil kunne være altfor kort tid til å gjennomføre den utredning og kompetanseheving som mange klienter behøver. Riktignok lover Ap å styrke oppfølgingen innenfor AAP-perioden, og at det (som i dag) vil finnes «gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer», men det er fortsatt uklart hvordan dette vil fungere for f.eks. de som trenger mer enn 2 år på å gjennomføre et utdanningsløp for å kvalfisere seg for arbeid. Da Hadia Tajik ble utfordret på dette punktet på Politisk Kvarter, svarte hun kun med at «Vi kommer til å innføre dette gradvis [og] avgrenser i første omgang dette til unge født i 1990 eller senere».

Talepunktet om at dette foreløpig bare skal gjelde for en begrenset gruppe, ble også brukt (og da med adskillig mer relevans) til å møte kritikken om at det blir for krevende for kommunene å skulle levere alle disse jobbene til unge som går ut av AAP (selv om staten skal kompensere de. for merkostnadene ved å opprette disse nye stillingene). NRKs reportasje om forslaget understreker at «det er bare 1.000 på arbeidsavklaringspenger i gruppen med unge som først skal få halvert tiden de kan få støtte», og i faktaboksen i nettsaken står det tilsvarende at «Forslaget vil omfatte omtrent 1000 personer».

Ingen i NRK ser ut til å reagere på at dette tallet overhodet ikke samsvarer med at det pr. i dag er mer enn 28.000 personer under 30 år som går på AAP. Så er det selvfølgelig mange av disse personene som kommer i arbeid før det har gått to år, og som slik sett ikke vil bli berørt av reformen (selv om NRK nesten uttrykkelig sier at man har telt med disse). Men selv om vi kun ser på nye uføretrygdinger, så sitter vi fortsatt igjen med nesten 3.000 personer under 30 år årlig. Og i tillegg til dette kommer de som kommer til maksgrensen på AAP uten å ha kommet i arbeid, samtidig som de verken kvalifserer til uføretrygd eller forlengelse av AAP. Disse kan f.eks. ende opp på tiltakspenger, på sosialhjelp, eller i en situasjon der de forsørges av familien, og man skulle forvente at disse personene i høyeste grad ville inngå i målgruppen for Aps lovede jobbgaranti.

Realiteten er imidlertid at jobbgarantien slettes ikke skal gjelde for alle som går ut av AAP etter 2-års-grensen (selv om det er dette som helt uttrykkelig formidles av NRK), men kun for folk som mottar gradert uføretrygd (altså at de mottar f.eks. 60% av normal uføretrygd fordi de antas å ha 40% restarbeidsevne). De som mottar 100% uføretrygd (som i dag utgjør det store flertallet av uføretrygdede) vil ikke omfattes av ordningen (eller av Aps 1.000-anslag). Dette til tross for at regelverket uttrykkelig åpner for at også disse personene kan jobbe ved siden av trygden (med tilhørende avkorting av trygdeutbetalingene), noe minst 6000 personer benytter seg av i dag.

Denne temmelig vesentlige presiseringen om at utelukkende de gradert uføretrygdede skal få jobbgaranti, fremgår uttrykkelig av Aps faktiske programutkast, og blir også sagt av Hadia Tajik i NRKs Nyhetsmorgen-reportasje. Men i Politisk Kvarter nevnte Tajik ikke dette (og impliserte klart det motsatte), og NRKs nettsak følger dette og sier direkte (og altså feilaktig) at «alle» som får AAP-lengden forkortet vil ha rett på at kommunen skaffer dem jobb.

Så er det viktig å tilføye at Aps forslag også innebærer «Økt bruk av gradert uføretrygd» (selv om heller ikke dette nevnes i NRK-dekningen). Det legges altså opp til at vesentlig flere personer skal få noe lavere trygdeytelser enn i dag, men at de til gjengjeld skal ha garanti om en tilpasset jobb for å kunne utnytte restarbeidsevnen sin og supplere trygden (og dermed i prinsippet ende opp med høyere inntekt totalt).

Men selv om man øker denne graderingen, vil det åpenbart gjenstå en vesentlig gruppe som fortsatt vil være 100% uføretrygdet - en gruppe som Ap selv bruker som (del-)argument for hvorfor deres «anslag» og «beste vurdering» av antallet jobbgarantister blir vesentlig lavere enn totaltallet for unge uføre. Samtidig klarer man ikke å utdype noe mer konkret om hvordan man har gått fra 2.800 unge uføre årlig til bare 1.000 jobbmottagere, annet enn en svevende forventning om at uspesifiserte «øvrige endringer» skal redusere antallet som ender på uføretrygd overhodet.

Ap presiserer også uttrykkelig (nok en gang stikk i strid med hva som formidles av NRK) at jobbgarantien ikke skal gjelde for de som går ut av AAP uten å uføretrygdes – disse vil altså få AAP-løpet sitt halvert, men fortsatt kunne ende opp på sosialhjelp eller lignende ytelser etterpå.

At «hensikten med reformen, og særlig styrkingen av AAP, nettopp (er) å unngå denne gruppen», er til begrenset hjelp all den tid det er urealistisk å eliminere denne gruppen helt. Man kan selvsagt se for seg at man utvider bruken av gradert uføretrygd slik at den også omfatter denne gruppen – men dette vil kreve en større systemreform enn Ap foreløpig har varslet, samt at det vil utvide gruppen av jobbgarantister enda mer utover Aps 1.000-anslag.

Og når man halverer AAP-tiden, vil dette isolert sett åpenbart risikere å skape flere personer som havner på uføretrygd (eller på sosialhjelp etc.), men som ville klart å komme ut i arbeid med et lengre AAP-løp. En slik halvering av makstiden kan like fullt være en legitim avveining, ved at man sier at det er bedre totalt sett at man konkluderer raskere om folks arbeidsevne, og så får dem ut i (i hvert fall delvis) jobb – selv om noen får høyere trygd enn de ellers ville fått. Men da er vi tilbake til at vi får enda et tilsig til denne gruppen som angivelig bare skulle være på overkommelige 1.000 personer.

Nå er det selvsagt ikke slik at dette forslaget står og faller på om det er 1000 eller 2000 eller 3000 personer årlig som omfattes av det. Men når Ap først skal presentere et slikt tall som en del av premissene for et nytt forslag som får mye oppmerksomhet, bør man klare å kvalitetssikre det litt bedre – eller gjøre det uttrykkelig klart overfor medier og publikum at dette er et veldig omtrentlig (og temmelig optimistisk) anslag.

Og ikke minst bør man gjøre det klart at mens halveringen av AAP-tiden vil påvirke alle unge som ikke får et individuelt medisinsk begrunnet unntak, så er det en vesentlig snevrere gruppe som vil ha rett på jobbgaranti når de går ut av AAP. Det er åpenbart mye lettere å selge inn en slik AAP-avkorting dersom man forespeiler folk at alle brukere skal få et slikt sikkerhetsnett – men nettopp derfor burde i hvert fall media være årvåkne og grave i forslaget for å forsikre seg om hva konkret det vil innebære.

I dette tilfellet har Ap ikke bare tross alt sagt tydelig i selve programutkastet at garantien retter seg mot de delvis uføre, men har i tillegg presentert et totaltall for berørte som er så lavt at det burde være en klar pekepinn på at det her må være en eller annen vesentlig avgrensning inne i bildet. Like fullt velger NRK å bare forholde seg slavisk og ukritisk til tallet man får utlevert, uten å stille de åpenbare spørsmålene av typen «Hva betyr egentlig dette tallet?», «Er det totalt eller pr år?» eller «Er det dere selv som har regnet ut dette tallet, og hvordan har dere i så fall gjort det?»

Dermed får vi reportasjer som bare nevner «gradert uføretrygd»-premisset i forbifarten uten å poengtere hva det innebærer for diskusjonen, og som helt eksplisitt sier at det er 1.000 som får sin tilgang på AAP halvert (i første omgang), når det korrekte er at Ap antar det er 1.000 personer pr. år som vil nå 2-års-grensen og vil kvalfisere for jobbgarantien.

Etter opptil flere henvendelser fra undertegnede, har NRK etterhvert kontaktet Ap for mer avklaringer av grunnlaget for tallet, og har deretter oppdatert artikkelen ved å flytte «1.000 personer»-påstanden ut av faktaboksen og presisere at det er et anslag knyttet spesifikt til jobbgarantien. Derimot har man ikke tatt seg bryet med å presisere at det vil være en del personer som faller utenfor jobbgarantien (selv om man nå er blitt gjort uttrykkelig oppmerksom på at dette er et av premissene for at anslaget ikke blir høyere enn 1.000).

Tvert imot sier fortsatt ingress og bildetekst direkte at «alle født i 1990 eller senere» skal få både avkortet makstid og jobbgaranti, selv om dette er vesentlig feil. Dersom NRK fortsatt har ambisjoner om å «belyse den viktige politiske debatten om arbeidsavklaringspenger», burde det være et åpenbart første trinn å presentere fakta korrekt og presist slik at leserne faktisk vet hva de debatterer.

En lengre og mer detaljert versjon av denne artikkelen er publisert på forfatterens blogg.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media
Kode24 - nettavis om utvikling og koding Elbil24.no -  nyheter om elbil KK.no - Mote, interiør, og tips Sol.no - De viktigste nyheter fra nettsider i Norge Vi.no - Quiz, kryssord og nyttig informasjon Dinside.no - teknologi, økonomi og tester Se og Hør - Kjendis og underholdning Lommelegen.no - helse, symptomer og behandling