Mangfold for forbedring

SKOLER DREVET av private har til nå måttet være pedagogiske alternativer eller representere et livssyn som ikke forfektes i offentlige skoler. Etter endringer i friskoleloven er dette forbeholdet fjernet. Det har fått Audun Herning og Snorre Valen i SV å skrive et innlegg i Dagbladet lørdag 26. februar, hvor de reagerer omtrent som Tine mot lillesøster Synnøve Finden: I stedet for å bidra til at den offentlige skolen blir best mulig vil de kvitte seg med konkurrentene. Høyre vil gjøre det stikk motsatt: Vi vil slippe til konkurransen, fordi vi vet den gjør de eksisterende skolene bedre det viser blant annet erfaringene fra Sverige som har hatt en tilsvarende friskolelov som den norske siden 1992.

SV gjennomfører sin skolepolitikk i Sør-Trøndelag: De har fjernet fritt skolevalg i videregående skole i Trondheim, bekjemper evaluering og offentlighet om skolenes resultater og svekker mangfoldet i den offentlige skolen. Dette forklarer hvorfor Herning og Valen tror alle friskoler vil fylles opp av elever som flykter fra den offentlige skolen: Valen, som leder utdanningskomiteen på fylkestinget i Sør-Trøndelag, må mene at skolene han styrer er så dårlige elevene vil hoppe på et hvilket som helst alternativ.

HERNING OG VALEN påstår friskolene vil gi sine eiere profitt. De har altså ikke fått med seg at friskoleloven forbyr eierne å ta ut utbytte. Kommersiell drift, og eventuelle triks for å skjule slik drift, er ulovlig. Departementet fører streng kontroll med dette. Med Kristin Clemet som statsråd er skoler i tre tilfeller fratatt godkjenning bl.a. som følge av økonomiske transaksjoner mellom skolen og eieren i strid med regelverket. Dette har ingen annen utdanningsminister gjort før henne.

SVs SKOLEPOLITIKK er en kamp mot åpenhet, mangfold og valgfrihet. Høyre kjemper for at nettopp disse verdiene skal stå sterkere i fremtidens skole, uansett om skolene er offentlig eller privat drevne.