OPPTATT AV MANGFOLD: I fjor vant politiet paradeprisen i Europride. Ca. 130 personer, derav 50 uniformerte politimenn og kvinner gikk under fanen «Et politi — for alle».
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
OPPTATT AV MANGFOLD: I fjor vant politiet paradeprisen i Europride. Ca. 130 personer, derav 50 uniformerte politimenn og kvinner gikk under fanen «Et politi — for alle». Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Mangfoldigheten er også en del av politietaten

Selv har vi aldri opplevd verken språkbruken eller de holdningene som har kommet fram i det siste.

Meninger

Den 6. juni skriver en anonym kollega i Dagbladet at det ikke er rom for å være annerledes i politiet. Innlegget forsøker å tegne opp et bilde av en ukultur i politiet bestående av seksuell trakassering, et eldstemannsprinsipp som ikke respekterer yngre kolleger og holdninger som ikke gir rom for annerledeshet. Videre tar han for seg fordommer og språkbruk, spesielt rettet mot utlendinger. Vi satt begge kaffen i halsen. Er dette den etaten vi jobber i?

Trakassering og grumsete holdninger er noe som må tas på alvor, hver eneste dag. Der er vi hundre prosent enig med vår kollega i. Men det er likevel vanskelig å la hans budskap bli stående uimotsagt. Vår etat fortjener at flere stemmer høres for å beskrive den etaten vi jobber i. Før vi skrev dette innlegget snakket vi med et par kvinnelige kolleger som jobber på Grønland og Sentrum politistasjon i Oslo. Dette var svarene vi fikk:

«En av de første tingene jeg reagerte positivt på som nyutdannet var at de eldste på patruljen var så inkluderende  i oppdragsløsningen. Alle på patruljen er likeverdige og alle har respekt for hverandres oppfatninger.  Jeg har aldri hørt ordet «pakkis» bli nevnt.»

«Jeg har aldri hørt NOEN snakke på den måten. Den talemåten som beskrives høres helt fjern ut for meg.»

Selv har vi heller aldri opplevd at språkbruken eller de holdningene som beskrives i innlegget er representativt for vår etat. I fjor vant politiet paradeprisen i Europride. Ca. 130 personer, derav 50 uniformerte politimenn og kvinner gikk under fanen «Et politi — for alle». 

Politihøgskolen går ut bredt i forhold til rekrutteringen til politiyrket og jobber aktivt for å få søkere med ulik bakgrunn. Politiets medarbeiderplattform fokuserer på at etatens ansatte skal være respektfulle og modige. Selv jobber vi på steder med nokså mange «raringer», oss selv inkludert, og dette oppleves som et nødvendig mangfold i forhold til å løse oppdragene på en best mulig måte. Forskjellige bakgrunner, interesser og kompetanse styrker oss. Språk- og kulturkompetansen til våre kolleger med minoritetsbakgrunn gjør oss i bedre stand til å løse samfunnsoppdraget vårt. Vi mener at det i stor grad faktisk er rom for annerledeshet og mangfold i etaten, til tross for at vi alle må kle oss i den samme uniformen.

Vi ønsker ikke å bagatellisere de situasjonene som vår kollega har opplevd, og mye av det som påpekes er det svært viktig å ta tak i. Uheldige enkelthendelser skjer nok i politiet som også i resten av samfunnet. Politiet kan helt klart bli bedre på mange felt, også hvordan vi møter våre egne varslere.

Vårt innlegg er derimot ment som en nyansering av fremstillingen, da vi i liten grad kjenner oss igjen i den hverdagen vår kollega beskriver. Flere av oss er stolte av mangfoldigheten som også er en del av vår etat, og vi ønsker oss samtidig mer av den. Vi lærer på politihøgskolen at vi ikke skal «skjære alle over én kam». Dette må også gjelde oss selv. Vi mener det er rom for å være annerledes - også i politiet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.