Manglende forskningsprioritering

FORSKNING: Statsråd Tora Aasland hevder i Dagbladet 4.1. at jeg og Venstre forsøker å lage et krisebilde av norsk forskning. Dette er i beste fall unyansert retorikk fra statsråden. Jeg har aldri hevdet at norsk forskning er i krise. Det jeg derimot har påpekt er at norsk forskningspolitikk og de forskningspolitiske prioriteringene er i krise, og at statsråd Aasland og den rødgrønne regjeringen er ansvarlig for dette.

Etter min mening har ikke de rødgrønne benyttet muligheten som det økte økonomisk handlingsrommet de siste årene har gitt til å prioritere forskning og høyere utdanning på en tilfredsstillende måte. Når vi nå står overfor økonomiske nedgangstider er det om mulig enda mer viktig å investere i ny kunnskap som kan legge grunnlaget for framtidas næringsliv og velferd. Derfor har jeg oppfordret til at forskningsinnsatsen må styrkes som en del av den varslede krisepakken som skal komme i januar.

Jeg registrerer at statsråden i sitt innlegg tilkjennegir mange ambisjoner for den rødgrønne forskningspolitikken. Det er bra. Men det hjelper så lite når de politiske prioriteringene ikke samsvarer med ambisjonene. Prioriteringene burde statsråden få rettet opp før hun begir seg lengre ut på vandring i den retoriske tåkeheimen i sine svar til meg.