VOND HISTORIE: Runar Myrnes Balto, Norske Samers Riksforbund, mener vi behøver en nasjonal samtale med mål om forståelse for vår felles vonde historie. Foto: Marie Louise Somby
VOND HISTORIE: Runar Myrnes Balto, Norske Samers Riksforbund, mener vi behøver en nasjonal samtale med mål om forståelse for vår felles vonde historie. Foto: Marie Louise SombyVis mer

Debatt: Urfolk

Manglende forståelse for urfolksperspektiver

Kan sannhetskommisjonen hjelpe oss å forstå hverandre?

Meninger

Debatten og latterliggjøringen som har fulgt etter finansministerens kostymevalg i forrige uke viser en manglende forståelse i det norske samfunnet for utfordringer knyttet til det å være en kulturell minoritet med en lang historie av undertrykkelse. Vi behøver en nasjonal samtale med mål om forståelse for vår felles vonde historie.

Manglende forståelse for urfolksperspektiver er ikke et nytt fenomen i Norge, men det blir veldig tydelig at vi har noen utfordringer når vi blir vitne til en nasjonal latterliggjøring og fordømmelse av samer og andre som reagerer i solidaritet med amerikanske urfolk som ikke aksepterer at deres klær brukes på karneval.

Finansministerens valg av kostyme var ikke så sjokkerende i seg selv, og hun mente sikkert ikke noe vondt med det. Det som virkelig sjokkerer er «reaksjonen på reaksjonen», der folk fra høyre- og venstresiden kan enes i felles front mot «de krenkede» og der harseleringen og latterliggjøringen knapt kjenner noen grenser.

Martine Aurdal poengterte noe viktig i sin kommentar i Dagbladet da hun skrev at det også for henne er vanskelig å forstå hvorfor kulturell appropriasjon anses som problematisk, men at hun som privilegert majoritet mener hun må forsøke. Kjernen er at vi må jobbe for å forstå hverandre.

Jeg forstår hvorfor amerikanske urfolk reagerer på bruk av deres plagg, fordi jeg selv synes det er vondt når noen mener det er morsomt å kle seg ut som en same og går i en masseprodusert variant av vårt stolteste plagg, gákti.

Det jeg har vanskeligere med å forstå er hvordan retten til å få lov til å gå med et annets folks plagg på temafest kan være viktigere enn at folkene plagget tilhører anser det som respektløst, men jeg forsøker så godt jeg kan å forstå dette perspektivet også.

I juni vedtok Stortinget å nedsette en kommisjon som skal granske fornorskningen av samene og kvenene. Hvis denne prosessen gjennomføres riktig, så kan den bidra til at vi kommer nærmere hverandre.

Et mål med arbeidet bør være at storsamfunnet tar inn over seg hva fornorskningen innebar, hvilke konsekvenser den hadde og hvordan det enda preger livene til mennesker og vårt forhold til hverandre. Men da må det settes av ressurser til at vår felles historie kan bli formidlet bredt, både i skolesystemet og til den voksne befolkningen.

Jeg har tro på at det for framtidas nordmenn vil være mulig å forstå grunnene til at det er en sårhet knyttet til bruk og misbruk av urfolks kulturelle uttrykk. Men vi har et arbeid å gjøre for å komme dit. Et ganske stort arbeid, virker det som.