UNDER VANN: Skjåk i Gudbrandsdalen er ett av stedene som har vært rammet av flom de siste dagene. Foto: Poilitihelikopteret / NTB Scanpix
UNDER VANN: Skjåk i Gudbrandsdalen er ett av stedene som har vært rammet av flom de siste dagene. Foto: Poilitihelikopteret / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Flom

Manglende håndtering av overvann er et betydelig problem

Bevilgningens størrelse står foreløpig ikke i stil med størrelsen på problemet.

Meninger

Flom og overvann forårsaker årlig skader for flere milliarder kroner. Over tid forventes det også at endringene i klimaet vil bidra til at utfordringene knyttet til overvann øker ytterligere. Vil Regjeringens satsning i neste års statsbudsjett være tilstrekkelig for å håndtere de uløste utfordringene i forlengelsen av klimaendringene som har lokal konsekvens?

DIREKTØR: Hege Hodnesdal.
DIREKTØR: Hege Hodnesdal. Vis mer

Myndighetene nedsatte for noen år siden et ekspertutvalg for å vurdere utfordringene knyttet til flom og overvann. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er en forventning om at klimaendringene vil kunne få stor betydning for naturrelaterte hendelser av direkte betydning for kommunene og innbyggerne. I årene framover vil vi ikke bare måtte belage oss på mer nedbør, men også mer intens nedbør. De forventede endringene gjør det nødvendig å finne gode løsninger som bidrar til at nedbørsmengdene lar seg håndtere i en tid der fortetting står høyt på mange kommuners agenda.

Et tydelig ekspertutvalg konkluderte gjennom sin utredning med at de totale skadekostnadene som oppstår i forlengelsen av overvann utgjør i størrelsesorden 1,6 til tre milliarder kroner hvert år. Tall fra våre medlemmer underbygger vurderingene av at manglende håndtering av overvann er et betydelig problem. Vurdert i lys av ekspertutvalgets anbefalinger, er det svært gledelig at Regjeringen i neste års statsbudsjett foreslår at NVE skal ha et særskilt ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbebygde strøk og veiledning til kommunal arealplanlegging. Desto mer uheldig er at bevilgningen til dette formålet er på beskjedne åtte millioner kroner.

For noen år tilbake svarte fire av ti norske kommuner at utfordringene knyttet til overvann utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel. Det er liten grunn til å anta at dette har endret seg. Dette tilsier også at Stortinget gjennom sin budsjettbehandling bør tilgodese NVE med et større beløp øremerket lokal bistand til forebygging av overvannsutfordringene. Bevilgningens størrelse står foreløpig ikke i stil med størrelsen på problemet. Over tid kan det koste både kommunene, innbyggerne og skadeforsikringsbransjen dyrt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.