Manglende skolepolitikk

I ET INNLEGG i Dagbladet 17.ds beskylder Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt Kristin Clemet for å mangle egne visjoner og isteden nærmest kopiere Aps skolepolitikk fra 90-tallet. Lengre fra den utdanningspolitiske virkeligheten er det vanskelig å komme. Hvis Huitfeldt tar seg tid i en travel valgkamp til å lese den nye læreplanen for Kunnskapsløftet som nylig ble fastsatt av Utdanningsdepartementet (og som skal gjennomføres i alle skoler fra neste høst), vil hun se den fundamentale forskjellen mellom Høyres og Arbeiderpartiets politikk. Høyre har i alle år tatt til orde for en læreplan med klare og forpliktende mål for hva elevene skal kunne og hva de skal tilegne seg av ferdigheter på ulike trinn i ulike fag. Det har vi nå fått. I L97, Arbeiderpartiets, læreplan er man opptatt av hva elevene skal gjøre, hva de skal arbeide med og hvordan de skal arbeide. En av de mest brukte formuleringene er at elevene «skal arbeide videre med», men hvor langt de skal komme, sier planen svært lite om.

ARBEIDERPARTIET har foreløpig brukt det meste av sin skolepolitiske energi i valgkampen på å kjempe mot at andel friskolelever øker fra 2,7 prosent til kanskje 3-4 prosent og til å love bedre skolemat i den offentlige skolen. Høyre er mer opptatt av hva som skjer i klasserommet enn i kantinen. Hvis Arbeiderpartiet har en politikk for det som foregår før og etter matpausen, kan Anniken Huitfeldt kanskje svare på hva partiet vil gjøre med den nye læreplanen. Skal den skrotes, slik SV ønsker? Mener Arbeiderpartiet at skolene bare kan «arbeide videre» med Gudmund Hernes\' plan? Inntil vi har fått svar på dette, får velgerne avgjøre hva som er verst - å være uten visjoner eller å være uten politikk?