– Mangler respekt for loven

Jusprofessor Eivind Smith mener det er prinsippløst av Knut Storberget å forsøke å beholde politidirektør Ingelin Killengreen.

– I en rettsstat skal loven gjelde uavhengig av person, tordner jusprofessor Smith.

Ingelin Killengreen ble utnevnt til direktør for Politidirektoratet i 2000 i et åremål på seks år. I 2006 ble åremålet forlenget med tre år. Justisminister Knut Storberget er så fornøyd med Killengreen at han personlig forsøker å endre loven for at politidirektøren skal fortsette til 2012.

«Strider mot»

I sitt svar på Justisdepartementets høringsbrev, konkluderer Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), som ansvarlig departement for arbeidsrettslig regelverk i staten:

«En slik endring av en åremålsperiode som allerede er påbegynt, strider mot grunnleggende prinsipper ved statens åremålsordning».

Jusprofessor Eivind Smith er helt enig med FADs vurdering.

– For meg har ikke dette noe med personen å gjøre. Men det er prinsippløst og uttrykk for manglende respekt for loven som hovedform for generell regulering av samfunnet å fremme lovendring på et slikt grunnlag. Fornyings- og Administrasjonsdepartementet har noen meget gode poenger i sitt høringssvar, sier Smith, som er landets fremste ekspert på offentlig rett.

Anbefaler utlysning

FAD viser til en sak om lederen i Gjenopptakelses-kommisjonen, der Stortinget til slutt ble koblet inn:

«Det er da nødvendig med en begrunnelse knyttet til helt spesielle forhold i virksomheten eller ved stillingen, og ikke forhold knyttet til den aktuelle, nåværende stillingsinnehaver.

FAD vil anbefale at åremålet lyses ut for en seksårs periode ved utløpet av nåværende treårs periode. Dette vil være i samsvar med ordningen, slik den ellers er i staten.»

Ryddighet

Eivind Smith mener justisminister Knut Storberget burde lytte til i FAD.

– For så viktige og utsatte stillinger som denne, kan det være fornuftig både å ansette på åremål og å ha muligheten til å forlenge det, sier jusprofessoren. Men dagens ordning må forutsettes å være gjennomtenkt da loven ble gitt.

Det er i denne sammenheng irrelevant hvordan Ingelin Killengreen har utført sitt oppdrag, poengterer Eivind Smith.

Det lyktes ikke Dagbladet å oppnå kontakt med Knut Storberget mandag.