Manipulerende professor

AT EN PROFESSOR i psykiatri ikke klarer å se at økonomiske forbindelsene mellom ham og verdens største legemiddelfirma kan ha hatt betydning for egen forskning, er trist å oppleve. Professor Ulrik Malt er en av forfatterne av en helt sentral lærebok i psykiatri. En av hans medforfattere er professor Alv Dahl. I et program i NRK Brennpunkt for to år siden avslørte vi at Malt skjønnmalte resultatene fra kliniske forsøk med lykkepillen Zoloft i forbindelse med at produsenten av Zoloft, verdens største legemiddefirma Pfizer, skulle lansere lykkepillen på midten av 90-tallet. De kliniske forsøkene som Malt ledet, var finansiert av Pfizer. I flere medieoppslag, hvor markedsføringen av pillen fikk foregå, hevdet Malt at Zoloft var effektiv for 85 prosent av pasientene som prøvde den. Dette tallet hadde Malt kommet fram til ved å utelate fra beregningene de pasientene som hadde avsluttet behandlingen med dette medikamentet fordi de fikk for mange bivirkninger, eller fordi pillen ikke virket. Malt strøk ganske enkelt de resultatene som ikke passet inn i det positive bildet han ønsket å gi i forbindelse med lanseringen av pillen. I vitenskapelige arbeider, som aldri blir lest av den store skaren leger og pasienter som slike lanseringskampanjer er ment for, kommer de virkelige resultatene fram. De viste at pillen virket på 60 prosent av pasientene. Et adskillig mindre imponerende tall. 40 prosent mindre imponerende faktisk.

DEN ANDRE forfatteren av denne sentrale læreboken i psykiatri er professor Alv Dahl. Dahl driver et firma sammen med tre psykiater-kolleger som heter Idant AS. Dette firmaet har utviklet og solgt diagnosekurset SPIFA til lykkepilleprodusenten Glaxo Smith Kline, og mottar for dette 600 000 kroner i året for at GSK skal få bruke diagnosesystemet til å kurse leger i hele Skandinavia i å diagnostisere depresjon og angst. Og innbakt i opplæring er en sterk anbefaling av firmaets egen pille, Seroxat. Dette avslørte NRK- Brennpunkt, og verken Malt, Dahl, Pfizer eller Glaxo har dokumentert at noen av disse opplysningene er feil. Når Malt nå i et debattinnlegg i Dagbladet (5.4) generelt henfaller til utskjelling av Brennpunkt, og spesielt dette programmet for uetterettlighet, må vi minne ham om disse ugjendrivelige fakta. Som han aldri har klart å tilbakebevise, nettopp fordi Brennpunkt er et etterettelig og grundig program som har gjennomdokumentert disse opplysningene.