Manipulerer Elvis

Elvis Presley har gjenoppstått som renessanseridder på sommerens Seljord-utstilling.

SELJORD (Dagbladet): Russiske Olga Tobreluts lar rocklegenden trekke sverdet mot truende insektmonstre.

«Digitalisert akademisme» kaller hun den datamanipulerte billedserien, som foruten rustningskledde Elvis også omfatter Leonardo di Caprio i den nesten nakne martyren St. Stefanus' lidende skikkelse og Naomi Campbell som kledelig kleshenger for Tizians kjole i tung silke.

Tobreluts tilhører kunstnerkretsen rundt den konservative klassisisten Timur Novikov, som opprettet sitt Nye akademi i St. Petersburg tidlig på 90-tallet. Begge deltok for øvrig på utstillingen «Selv-identifikasjon» i Museet for samtidskunst for fem år siden.

Denne gruppa, som ble dannet i opposisjon til de avantgardistiske grupperingene under perestrojka-perioden i Sovjet, hører til de favoriserte billedkunstnerne hos det nye etablissementet og de nyrike i Putins Russland. Tobreluts tar også i bruk seg selv og sin famile som modeller i en serie slektsportretter. Der opptrer bestefar som heroisk poserende marinegast fra østersjøflåten i Stalin-tidas akademiske stil - den sosialistiske realismen. Foreldrene framtrer som mer desillusjonerte typer fra Bresjnev-perioden og med et lett anstrøk av vestlig popkunst.

Selv står gravide Tobreluts og hennes discjockeyektemann med gester og gevanter fra Jan van Eycks renessanse-repertoar, og eksponerer et tvetydig spill med gjenfødelsen av de klassiske famileverdier.