Manipulerer regjeringen KRL-faget?

«Jeg vil hevde, i motsetning til hva Matlary og Høybråten her skriver, at det moderne Europa har vokst fram til et sivilisert sted på tross av, og ikke på grunn av kristendommen.

Petrus

«I dagens verdirelativistiske samfunn er det viktig at vi holder fast på noen fundamentale verdier som kristen tro gir oss. Enten du er kristen eller ikke, er kristen tro og tanke en del av det kollektive verdigrunnlaget vi har bygget Norge på.

ArneBjarne«Poenget er: Religionsfaget bør være læren om religioner, og historiefaget bør være læren om hvilken påvirkning den har hatt på verdenshistorien. I dag er det ingen grunn til å ha en kristen formålsparagraf i skolen, fordi det er få av skoleungdommen som faktisk er kristne.olav6543«Det blir som å si at Arbeiderpartiet eller Høyre skal dominere i samfunnsfag. Religion burde først komme på ungdomsskolen, man burde være 18 år for å bestemme seg for hva man vil tro på, ikke bli påtvunget en tro fra man blir født.

Palermo«Å lære barn noe som ingen kan bevise og som barnet selv ikke kan stille kritiske spørsmål til pga utviklingsnivå, er langt over grensen.

Gurgle Måsegg

«Jeg er helt enig. I Norge har kristendommen lang tradisjon, kapitalismen er fundert på reformasjonen og kristen tenking. Historieløsheten og kulturrelativismen blant spesielt SV-politikerne er skremmende.

Jo Lind