Mannen som elsket spioner

En høyst vellykket utgivelse og fornøyelig dose tabloid krønikeskriving.

Fredrik Wandrup har satt seg fore å guide oss gjennom den eventyrlige og kontinuerlige fortellingen om James Bonds opplevelser til vanns, til lands, og i lufta. Og han har organisert stoffet sitt så det smeller.

Helhjertet

Det er blitt en bok med mange tilnærmingsmåter: En streit lesebok, en på-kryss-og-tvers-blabok, men først og fremst en helhjertet og entusiastisk hyllest til en av etterkrigstidas største myteskikkelser. Side opp og side ned får vi servert trivialiteter og oversikter og lister, og bildematerialet er førsteklasses (selv om det burde vært mer i farger).

Men la oss ta minusene: Det forekommer en del trykkfeil og små faktafeil, f.eks. er det Uma Thurman, ikke Rosanne Arquette som spiller Emma Peel i filmen «The Avengers» fra 1998.

Og Kershners film med Connery fra 1983 heter «Never say never again». Det er heller ikke helt korrekt når Wandrup påstår at Connery var så selvskreven for rollen som Bond da «Dr. No» skulle filmatiseres. Patrick McGoohan sto øverst på produsentens ønskeliste, men han takket nei, med den begrunnelse at han ikke ville la døtrene sine se ham i en film med et så råttent kvinnesyn.

Sjabloner

Vel, hovedinnvendingen er at språket ikke er godt nok gjennomarbeidet: Wandrup tyr ofte til sjabloner og adjektivopphopninger når han skal karakterisere.

For eksempel åpner et avsnitt slik: «Med sitt sikre instinkt hadde Albert Broccoli gitt rollen...» og neste med: «Connery entrer rollen som Bond med sikkert instinkt.» Vi kan lese om filmen «Outland» at den er «en fremtidsvisjon av westernklassikeren ælsquoåHigh Noon'», og om «The Name of the Rose» at den er «en nydelig versjon av Umberto Ecos middelalderversjon av Sherlock Holmes».

Vellykket

Og så har forfatteren en hang til å bruke begrepet «eksistensialistisk» så snart det handler om noe som peker i en mer «seriøs» retning enn triviallitteratur og underholdningsfilm.

Likevel er Wandrups bok en høyst vellykket utgivelse, en fornøyelig dose tabloid krønikeskriving, tvers gjennom preget av å være en labour-of-love-affære.

BOK OM BOND: Dagbladets Fredrik Wandrup er guide i mesterspionens verden.