Mannen som taper

Mye av dagens likestillingsdebatt handler om

menn. Men det er gjerne menn i en helt spesiell

rolle: rollen som tapere i likestillingssamfunnet –

innenfor utdanningssystemet, i familien, ved

skilsmisser og barnefordeling – eller på kjønnsmarkedet.

Mari Teigen, Forskningsleder ved Institutt

for samfunnsforskning i Dagbladet 13. januar.

«Det er litt snålt at man ønsker å øke lønnen i kvinnedominerte yrker (omsorgsyrker) for å få flere menn inn. Hvorfor ikke øke lønnen for kvinnenes skyld og akseptere at en god del kvinner vil ha slike yrker, tenkte jeg. Likestilling er frihet til å velge yrke, men i dag er en kvinne i barnehagejobb ikke likestilt i feministenes øyne, mens en kvinnelig rørlegger regnes som likestilt fordi hun har valgt mannsdominert yrke...

Hun«Menn har mest makt. Menn har best inntekt. Menn har best pensjon. Menn har flest eiendeler. Når søren ble mannen en taper?

Eskimoen«Men hvorfor er det nå slik? Hvorfor kan ikke kvinner overlate barna sine i hendene på sine fedre og ta arbeid i industrien? Hvorfor er ikke mannen «bra nok» til å være hjemme med barn, – i deltidsarbeid innen f.eks. et omsorgsyrke mens mor jobber overtid/reiser milevis for å tjene pengene som må til?

Liten mann

i likestillingsland«Vi har fått en statsfeministisk kultur, finansiert av det offentlige, som ser det som sin fremste oppgave å framstille mannen i et dårlig lys.

TT