Manus for Hagen

I DAG TALER partiformann Carl I. Hagen til Frps landsmøte. Jeg har tillatt meg å skrive et alternativt forslag til manuskript. «Partivenner! Vi er samlet for å sette fokus på det vi vil at valgkampen skal handle om. Jeg kunne ha snakket om prisen på bensin, sprit og røyk. Men det vil jeg ikke gjøre. I stedet vil jeg bruke min taletid på jobb nummer én: Kampen mot fattigdom både globalt og i Norge. Ja, dere hørte riktig. Jeg er enig med Kofi Annan som sier at å bekjempe fattigdommen i utviklingslandene er vår tids aller største utfordring. Hvorfor skulle jeg ikke da bruke tiden min på dette? Jo, vi har mange utfordringer her hjemme også. Men la oss for en stund glemme disse. For de fleste nordmenn har det uendelig godt. Vi har gode velferdstjenester og er omgitt av vakker natur. La oss være takknemlige for dette, og bruke kreftene på at verdens fattige skal få oppfylt sine menneskerettigheter.

FOR DET FØRSTE: La oss gi mer utviklingshjelp. Vi har tidligere insistert på å kutte, men jeg innser at det var lite gjennomtenkt. Det er ikke mulig å komme fattigdommen til livs uten at verdens rike land øker sin utviklingshjelp. La oss gjøre det! Vi har penger nok. Jeg mener ikke at vi skal ta fra oljefondet som skal betale framtidens pensjoner. Nei, vi må ta av de pengene vi ellers ville ha brukt på oss selv her hjemme. Verdens fattige har krav på rettferdighet, og vi skal stille opp. Det er ikke nok med akutt nødhjelp. Vi må også bevilge rikelig for å bygge opp velferdstjenester og skape vekst. Men utviklingshjelp er ikke nok. Vi må gjøre mer. Landene som gir bistand må samarbeide bedre. Vi må videre gi utviklingslandene bedre betingelser når det gjelder handel, gjeld og investeringer. Fattige land trenger eksportinntekter, men fri verdenshandel løser ikke problemene. Selv vi i Frp innser at liberalistiske teorier vil skade de fattige landene. Det trengs kjøreregler for å hindre at de overkjøres av sterke land og selskaper. Vi er fremskrittets parti. Vi tror på fremskritt for landet vårt. Men vi makter mer. La oss derfor rette vår oppmerksomhet mot å skape fremskritt for de som virkelig trenger det: Våre medmennesker i fattige land. God valgkamp!»