Mareritt til 65 millioner

I dag er det første skiftesamling i Nyhetskanalens konkursbo. Bostyrer Stein Inge Spurkland venter krav på rundt 8 millioner. Lønnskrav på inntil 6,5 millioner kommer i tillegg. Lokal-tv-marerittet kan ha kostet eierne 65 millioner.

Det ventes storinnrykk av kreditorer og tidligere ansatte i Oslo Tinghus i dag når dørene går opp for første skiftesamling.

Mange av de ansatte i Nyhetskanalen er fortsatt uten jobb etter at kanalens styreformann gikk til skifteretten 3. februar.

Disse er selvfølgelig interessert i å få vite når de får utbetalt lønna de har til gode og om de får lønn i oppsigelsestida.

Ikke typisk

Midlertidig bostyrer Stein Inge Spurkland fastslår at Nyhetskanalen ikke hadde noen stor underbalanse da A-pressens Tor Andersen tok selskapet til skifteretten.

- En litt annerledes konkurs i så måte. Beslutningen om å begjære oppbud ble tatt da eierne innså at inntektene var for lave, utgiftene for høye og framtidsutsiktene ikke lyse. I stedet for å drive videre og be eierne putte mer penger inn i selskapet, valgte de å slå selskapet konkurs, forklarer Spurkland.

- Det ble ikke god butikk av prosjektet.

Bostyreren har samarbeidet med både Nyhetskanalens ledelse og styre, og med hovedkreditor TVNorge.

- Det var bra orden i papirene, sier Spurkland.

Lønnskrav

Da Nyhetskanalen begjærte oppbud, hadde selskapet pådratt seg en gjeld på rundt 8 millioner.

- I tillegg kommer det lønnskrav. Størrelsen på disse kravene avhenger av når og om de tidligere ansatte får nye jobber, om de var fast ansatte eller frilansmedarbeidere, samt hvilke tariffavtaler som gjaldt for den enkelte, sier Spurkland.

Han antyder at lønnskravene samlet kan komme opp i fra 6,5 til 8 millioner.

Vil ha tvangsakkord

Bostyrer Spurkland har foreslått for eierne av Nyhetskanalen at de går inn for en tvangsakkord.

- Det vil bli til beste for ofrene i konkursen, kreditorene. De kan ved en tvangsakkord få dekket 25 prosent av kravene sine, og det er langt bedre enn de kan regne med hvis konkursen blir ferdigbehandlet, sier Spurkland.

Unngår man konkurs, mister heller ikke eierne konsesjonen.

Det kan tenkes at A-pressens konserndirektør Alf Hildrum vil kjempe som en drage for å beholde lokal-tv-konsesjonen for Oslo. Den er verdt mye penger.

For å få til en tvangsakkord må minimum 50 prosent av de frammøtte kreditorene godta en slik løsning.

Det lot seg ikke gjøre å få Alf Hildrum eller Tor Andersen i A-pressen i tale i går.