Margen suges ut av helsevesenet av upålitelige politikere

Trenger vi upålitelige politikere?

- UPÅLITELIG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Øistein Norum Monsen
- UPÅLITELIG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer
Debattinnlegg

Helseminister Bent Høie (Dagbladet 3.9) «rydder opp» etter - vanskjøttet helsevesen under de rødgrønnes regjeringstid. Men kan vi stole mer på de blågrønne ved Bent Høie enn de rødgrønne? Og kan vi stole på stortingspolitikere?

De rødgrønne satt med all makt og alle midler i åtte år og lovte stort, også i eldreomsorgen. I stedet raknet alt fra innerst til ytterst i norsk helsevesen. Effektive, serviceorienterte nær-sykehus og avdelinger ble støvsuget for kapasitet og midler, og forsøkt lagt ned eller spist opp. Dette var New Public Management (NPM). Ineffektive, plagsomt store «kjøpesenter» av helsefabrikker som OUS ble etablert med manglende oversikt over pasienter og deres behov. «Gevinsten» gikk til de regionale helseforetak (RHF) og deres avleggere. Ressurser til god pasientbehandling og sikkerhet forsvant.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser klar nedgang i behandlingstid og kapasitet innen psykiatri, rusmiddel og somatiske institusjoner siden 2007. I alt 3400 somatiske behandlingsplasser er fjernet siden 2003 til tross for voksende befolkning. I 2013 var det bare 13700 somatiske behandlingsplasser. Samtidig reduseres dagbehandling i spesialisthelsetjenesten med 26 prosent. Bare polikliniske konsultasjoner øker; som resultat av ventelistegarantien.

Pasienttilbudet reduseres, men likevel øker driftskostnadene 20 prosent siste fem år og sykehusgjelden øker til formidable 58 milliarder. Administrasjonen i RHF-ene har doblet egne driftskostnader til to milliarder. Mange pasientnære, viktige aktiviteter kunne dekkes av to milliarder! Men personell som drifter og vedlikeholder sykehus, viktig for pasientsikkerhet og smittevern, reduseres kraftig. Lovpålagt infeksjonskontrollprogram glemmes eller fjernes som ved OUS. Dette etterlater pasienter og personell, ubeskyttet og usikkert, utenfor lov og orden!

Ressurser til pasientbehandling og sikkerhet forsvant med NPM i nye ledernivåer med RHF-er, småregionale HF-er, lederutvikling (med opplæring i munnkurv), papirflytting, konsulenter og «reiser til Abilene» - for å etablere kollektiv skinnenighet! I denne perioden satt Bent Høie med partifeller på sidelinja og lovte nedleggelse av regionale helseforetak, bare de fikk makten! Og NPM var et fy-ord!

Det første Bent Høie gjorde var å frede RHF-ene; drivere for NPM - systemet som har fart fram så stygt med det norske helsevesenet. Allerede nå har Bent Høie vist at heller ikke han er en pålitelig mann. Trenger vi upålitelige stortingspolitikere i et fritt og rikt demokrati?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.