Marilyn-nedslag

I Norge kjenner vi Marilyn Mazur best som den allestedsnærværende perkusjonisten i Jan Garbareks kvartett. Men hun er mye, mye mer.

Den danske virtuosen har et svært musikalsk rulleblad som blant annet inkluderer egne grupper og et par år med Miles Davis. I 2001 fikk hun verdens største jazzpris, Jazzpar, på 200000 danske kroner, og «All The Birds» inneholder konsertopptak fra den begivenheten. Mazur stiller i spissen for sine to band, Future Song (med Eivind Aarset og Audun Kleive) og Percussion Paradise, og har i tillegg hentet solistene Palle Mikkeborg, Fredrik Lundin, Anders Jormin og Josefine Cronholm.

Mazur er en av de mest melodiske perkusjonistene i bransjen, og på «All The Birds» åpner hun en vidtfavnende klangverden, perkusjonistisk, instrumentalt og ikke minst vokalt. Av de 24 komposisjonene har hun signert 19 og er delkreditert på ytterligere fire, slik at det i høyeste grad er hennes oppfatninger som ligger til grunn for musikken.

Den spenner fra friimprovisasjon via funk til utilslørt vakre melodiske forløp, alt helhjertet framført og med rytmisk nerve som seg høver en perkusjonist i fri utfoldelse. Kanskje vil noen finne uttrykket vel sprikende, selv vil jeg hevde at det går en tråd gjennom musikken, ikke rød, men mangefarget. Eller mer presist: mazurfarget.