MÅ BIDRA:  Erna Solberg.
MÅ BIDRA: Erna Solberg.Vis mer

Må høre rop om havsnød

Katastrofen er et felleseuropeisk ansvar.

Meninger

Det er en katastrofe uten sidestykke som utspiller seg i Middelhavet i disse dager, men det er en varslet katastrofe. Mellom 500000 og en million båtflyktninger står klare til å krysse Middelhavet i år, ifølge anslag fra EUs redningsoperasjon Triton. 2015 omtales som et «skrekkens år». Denne uka forsvant 400 mennesker i dypet da en båt kantret utenfor Libya. Så langt i år er anslagsvis 900 druknet. Desperate folk på flukt fra krig og nød betaler uhørte summer til menneskesmuglere som sender dem til havs i skjøre, overfylte holker. En tragedie utspiller seg for øynene på et Europa som helst vil se en annen vei.

Italia har gjort en formidabel innsats for å unngå at lik skylles opp på Middelhavets strender. I 2013 innledet den italienske kystvakten redningsoperasjonen Mare Nostrum. Da den ble avsluttet i november i fjor var over 150000 personer reddet. EU iverksatte så det mer beskjedne Triton-oppdraget. Det er ingen erstatning, men en patruljevirksomhet utenfor EUs kyster som rykker ut bare hvis man får melding om skip i havsnød.

Situasjonen i Middelhavet blir med andre ord mer prekær for hver dag som går. I fjor krysset rundt 220000 flyktninger dette havet. Det ble en våt grav for minst 3500 kvinner, barn, gamle og unge på vei til håpet om et bedre liv i Europa. Krigen i Syria, som hittil har kostet over 200000 mennesker livet, og som ikke viser tegn til noen snarlig løsning, bærer bud om en flyktningkatastrofe av historiske dimensjoner.

Sjøfartsnasjonen Norge har tradisjoner for å redde folk i havsnød. Norske skip gjorde i sin tid en viktig innsats overfor båtflyktningene i Sør-Kina-havet. Flere tusener er plukket opp av norske handelsfartøy både der og i Middelhavet. Rederiforbundet etterlyser en organisert norsk innsats fra myndighetene. Det er de ikke alene om. Etter et møte med Italias statsminister i juni i fjor uttalte Erna Solberg at flere land må bidra. Hittil har lite skjedd fra norsk hold. Til sammenlikning har lille Island sendt et kystvaktfartøy. Når hjelpeorganisasjoner etterlyser en aktiv innsats fra Norge, har de vår fulle støtte. Katastrofen er et felleseuropeisk ansvar som ikke bør overlates til land som tilfeldigvis grenser til Middelhavet. Norge bør tvert imot ta initiativ til en europeisk dugnad for båtflyktningene.