Må temmes og hjelpes

Klikk for ingress.

Meninger

Vi har vært vitne til en form for holmgang mellom Hellas og EU etter det greske valget i januar, men hvor ingen av de to har noe ønske om å slåss til den siste blodsdråpen, bare til den første, eller aller helst til bare den ene bøyer seg. I pakt med hevdvunnen skikk og bruk i EU vil trolig begge bøye seg til slutt, men den ene litt dypere enn den andre.

Det er en ny runde om den greske statsgjelda og om eurosamarbeidet. Kriserammede grekere, tro mot sin historie, har reist seg med dødsforakt mot overmakta og gitt venstreforbundet Syriza regjeringsmakt og gjort Alexis Tsipras til statsminister. Naturligvis er alt grunnleggende håpløst, og de kjemper videre. Men en og annen innrømmelse får de nok presset ut av EU. Politisk må EU-lederne gjøre noe med en utbredt skuffelse i mange land over de europeiske institusjonenes manglende handlekraft i krisetider.

EU skulle være et solidarisk forbund. Nå utnytter EU-fiendtlige krefter på ytre høyre fløy misnøyen til å spre fremmedfrykt og sjåvinisme i Europa. Samtidig vokser det fram EU-vennlige partier som Syriza i Hellas og Podemos i Spania som kjemper mot en krisepolitikk som har skapt sosial krise. Det burde være lett for EU-lederne å velge side i denne ideologiske striden, og mange av dem innser faren.

Det er ikke vanskelig å forstå vreden i mange land mot grekernes uansvarlige og tilvendte løgnaktige regnskaper under tidligere regjeringer, som de nå må bøte for i årevis. Men EU gjorde fin lite for å undersøke dette før krisa og slapp uansvarlig nok Hellas inn i både EU og eurosamarbeidet uten å stille krav. Nå rammer fortidas synder begge. Og hvem er det nå som har lånt Hellas så uansvarlig mye penger, altså like mange som Hellas uansvarlig har lånt? I jussen finnes det et ord som heter skylddeling, og der må alle møtes nå.

- Vi kommer ikke til å gi etter for utpressing, sa statsminister Alexis Tsipras i den greske nasjonalforsamlinga tirsdag.

Nei, ikke EU heller. Da må de møtes i et forlik, hvor Hellas ikke går i grøfta, men skjerper sitt styresett og tar plagene fra fordums vanstyre. Hellas må både temmes og hjelpes på fote. Bare sånn kan EU vise handlekraft.