Marita Liabø

Innbydende roman om sex, utroskap, samliv og død.

Det er mye som brytes mot og fra hverandre i Marita Liabøs roman «Brytning». Hun debuterte i 1998 med «Tempus Fugit», og har ikke forlatt tematikken i sin andre roman. Spesielt dveler hun ved det kompliserte forholdet mellom mann og kvinne, et tema hun diskuterer med stor appetitt.

Hovedpersonen er Kamilla Kandal, 28 år. Gjennom mange fortellerstemmer går vi hennes liv nærmere etter i sømmene. Hennes stemme er den første og siste vi møter, men hele tida fra graven. Kamilla er nemlig død og begravet. Fra kista grubler hun over hvorfor hun døde, selv om hun vet hvordan. Hun nøster opp livet sitt, forteller om samlivet med Bjørn, forholdet til familie og venner, kollegaer og naboer.

Vi får et sympatisk inntrykk av Kamilla. Hun har tilstrekkelig selvinnsikt til at historien hun forteller om seg selv er troverdig, og hun levde ikke akkurat noe kjedelig liv.

Fem nye fortellere trer inn på banen med hver sin vinkling på Kamillas liv. Kamillas selvrefleksjoner brytes dermed raskt og mistenkeliggjøres av de andre versjonene. Tittelen «Brytning» er velvalgt. Ulike bilder av et liv brytes mot hverandre, som mann og kvinne gjør det, liv og død, og overgangen mellom livsstadier - brytningstider.

Liabø sier noe vesentlig om vår tid. Karakterene ser på «Friends», hører på Alanis Morisette og leser Ari Behn. Are Kalvø, Porno-Tanja og dogmefilmen «Festen» er andre linker til samtida. Dette er ikke en tilfeldig oppramsing av tidsuttrykk, men har tvert imot en svært gjenkjennbar effekt. Forfatteren er innforstått og derfor avslappet når hun skildrer hverdagen for unge voksne anno år 1999/2000.

Liabø holder grepet om leseren med nokså enkle teknikker, blant annet låner hun visse trekk fra krimsjangeren. Det spekuleres i Kamillas dødsfall. Motiver rulles opp, en morder sirkles inn.

Slutten er derimot litt abrupt og nærmest løst på latmannsvis. «Jeg skal fortelle resten seinere» (Cliffhanger?). Likevel er dette en drivende roman. På kjøpet får vi spennende vandringer i Bergen by.