Svarer på kritikken: Aktivitetssonene endrer ikke Markaloven. Det har bystyret hverken ønske om eller myndighet til å gjøre, skriver Guri Melby. Foto: Privat.
Svarer på kritikken: Aktivitetssonene endrer ikke Markaloven. Det har bystyret hverken ønske om eller myndighet til å gjøre, skriver Guri Melby. Foto: Privat.Vis mer

Marka er trygg

Det er helt uaktuelt å bruke aktivitetssonene som en snarvei til å sette i gang større utbygginger. Det er Venstres ubetingede løfte, og det vil vi ikke vike en tomme på.

Meninger

Dagbladet har de siste dagene publisert en rekke reaksjoner til mitt og byrådsleder Stian Berge Røslands innlegg om aktivitetssoner i Marka. Det er flere som oppfatter det som utydelig hva Venstre og Høyre mener er hensikten med forslaget, og hva som foreslås tillatt i aktivitetssonene. Jeg forklarer gjerne.

Aktivitetssonene endrer ikke Markaloven. Det har bystyret hverken ønske om eller myndighet til å gjøre. Markaloven vil fortsatt gjelde innenfor aktivitetssonene. Det betyr at det fremdeles vil være byggeforbud i Marka, også i aktivitetssonene. I dag er det mulig å få unntak for dette byggeforbudet dersom forslaget er i tråd med formålene i Markaloven: friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Dette er en politikk det har vært bred enighet om lenge, og vil ikke endres med aktivitetssonene. Det åpnes heller ikke for nye eller andre typer tiltak i aktivitetssonene.

Hensikten med at kalle noen områder i randsonen av Marka for aktivitetssoner, er å signalisere at det er mer ønskelig med enkel tilrettelegging for ulike former for friluftsliv i disse områdene, enn i de øvrige delene av Marka, som vi mener bør fortsette å være uberørt natur. Derfor vil vi åpne for at de aller minste tiltakene innenfor disse klart definerte områdene kan få en forenklet saksbehandling. Det betyr at dersom en terrengsykkelgruppe for eksempel ønsker å rydde og tilrettelegge en sti for sykling, så kan de få svar på en søknad i løpet av noen måneder, istedenfor at det skal ta flere år. Det er ikke gitt at svaret blir ja, men svaret vil komme mye raskere.

Dette betyr ikke at vi endrer kravene til høringsprosesser eller åpner for større eller permanente tiltak i marka, kun at de mindre, reversible tiltakene som de aller fleste er enige om at er positive, skal kunne realiseres litt enklere. Eksempler på dette kan være sykkelstier, ramper for rullestoler eller en liten flytebrygge for bading. De som ønsker å gjøre denne typen tilpasning må etterleve akkurat de samme kravene som i dag, inkludert kravet om at alle tilpasninger skal ta hensyn til landskap og natur. Forskjellen er bare at veien fra idé til realisering blir kortet ned. Byggesaksbehandlingen vil fremdeles kreve utvidet høring, slik at berørte bydeler, idrettslag og naturvernforeninger får uttalt seg i saken. Det vil også være anledning til å klage.

Det er helt uaktuelt å bruke aktivitetssonene som en snarvei til å sette i gang større utbygginger. Det er Venstres ubetingede løfte, og det vil vi ikke vike en tomme på. Det kan alle de som er glade i Marka føle seg helt trygge på.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.