REDAKTØR I DAGBLADET, John Arne Markussen, skaper et inntrykk av dårlig økonomistyring i NRK, men det er god kontroll i NRK, skriver kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen.  Foto: Per Ole Hagen/NRK
REDAKTØR I DAGBLADET, John Arne Markussen, skaper et inntrykk av dårlig økonomistyring i NRK, men det er god kontroll i NRK, skriver kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen. Foto: Per Ole Hagen/NRKVis mer

Markussens feildiagnose

Dagbladets sjefredaktør, John Arne Markussen, vil fryse lisensen de neste årene. Det er liten grunn til å tro at det hjelper Dagbladet eller andre mediebedrifter i Norge.

Meninger

Dagbladets sjefredaktør, John Arne Markussen, mener en svekkelse av NRK vil øke mediemangfoldet og styrke ytringsfriheten i Norge. Han etterlyser en kritisk vurdering av NRK, men bør vite at ingen andre medievirksomheter i Norge er gjenstand for mer debatt enn NRK. Det skal da også bare mangle. Selvsagt skal vi ha debatt om NRK. Vi har ønsket regjeringens gjennomgang av NRK velkommen, og forsøker etter beste evne å bidra til en god faktabasert debatt.

Markussen er i godt selskap når han skal ta Dagbladet over i en ny mediehverdag med alt det krever av omstilling til nye bærekraftige forretningsmodeller. Redaktører over hele verden har de samme utfordringene. De er verken forårsaket av NRK eller kan løses ved å svekke NRK.

NRKs nettutvikling svekker private mediers evne til å tjene penger og dermed også mediemangfoldet og det norske demokratiet, hevder Markussen.

Ifølge The Economists demokrati-indeks for 2014 er det slik at de sunneste mediesystemene i verden finnes i de demokratiske landene med sterkest offentlige kringkastere og størst pressesubsidier. Norge ligger øverst på denne indeksen.

Norges Handelshøyskole har undersøkt om NRKs virksomhet på nett påvirker markedet for kommersielle medier negativt. «Å begrense NRKs aktivitet på dette området er neppe gunstig for publikum. Det vil heller ikke i noen særlig grad bidra til økte inntekter for lokale og regionale nettaviser», konkluderte professor Lars Sørgard da rapporten ble framlagt.

Markussen viser til at NRKs inntekt har økt fra 3,2 mrd. kroner i 2003 til 5,2 i 2015, men unnlater å si noe om pris- og lønnsveksten. Dette tilsvarer omtrent den generelle lønnsveksten i Norge. NRK er i samme periode pålagt å finansiere det nye DAB-nettet. Markussen skaper inntrykk av dårlig økonomistyring i NRK. Vi har effektivisert betydelig de siste årene, redusert med 300 årsverk og forhandlet fram en mer forutsigbar pensjonsordning. Det er god kontroll i NRK. Innen utgangen av 2015 er vi 3500 ansatte, ikke 3700 som Markussen skriver.

Målet for den samlede mediepolitikken i Norge, må være at publikum skal ha et bredt og godt medietilbud. Derfor er det ført en politikk som understøtter de kommersielle mediene og en lisensfinansiert allmennkringkaster. Samlet har dette gitt norske borgere et mangfoldig medietilbud. Sannsynligvis blant det beste i verden. Markussen vil fryse lisensen de neste årene. Det gir den forutsigbarheten vi ønsker oss, skriver han. Det mest forutsigbare med forslaget er mindre norsk innhold til publikum og større spillerom for globale aktører. Det er liten grunn til å tro at det hjelper Dagbladet eller andre mediebedrifter i Norge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.