- Marx vant til slutt

Kjell A. Nordström er næringslivets svenske frelserfigur i svart. Hans kreative evangelium handler om når verden blir funky - og at Karl Marx fikk rett.

Det ringer inn til time. I klasserommet i Stig & Stein Idélaboratorium benker et knippe norske journalister seg på gamle skolepulter; vi er tilbake på barneskolen. Lærerne ankommer. De er kledd i svart fra sine blanke isser til sine trendy sko, snakker manende svensk. Og er professorer i økonomi.

Hjernen viktigst

Kjell A. Nordström og Jonas Ridderstråle presenterte i går den norske utgaven av boka Funky business: Med talent danser kapitalen . Deres budskap er, i korte trekk: Marx vant.

- Kjernen i Marx' tenkning er at arbeiderne selv skal eie produksjonsmidlene. I dag er hjernen det viktigste produksjonsmidlet - og den eier hver enkelt av oss selv, sier Nordström.

- Vi er frie til å ta våre egne valg. Dømt til å velge selv.

Mannen har lenge reist rundt med hjernen sin og foredratt for næringslivsledere - mot god betaling. Budskapet hans er at bedriftenes grå hoder må innse at verden er endret; at verden har blitt funky. Forstår ikke lederen dette, dør bedriften.

«Shop & fuck»

- Dollars er trivielt i vår tid. Det finnes mer enn nok penger. Knapphetsfaktoren heter kunnskap. Hvordan skal du få tak i de beste hodene? Hvordan skal bedriften din overleve når konkurransen er global, når «speed is all» og alt som nærmer seg gjennomsnittlig ikke funker? Hva skjer når Martin Luther er død, Marx vinner - og lutheranismens «arbeid og be» blir avløst av «shopping & fucking» som livsstil. Jo, da blir verden funky! sier den svartkledde og slår manende ut med armene.

Tavla bak ham er full av kruseduller, piler og ord. I et ubegripelig mylder.

Som i norske klasserom på 70-tallet, er tavla flankert av en plakat der Jesus taler til folket. Frelseren sprer sitt evangelium.

Det ringer ut. Timen er over. Les mer om Kjell A. Nordström i morgendagens Magasinet.

NÆRINGSLIVETS FRELSER: Den svenske økonomiprofessoren Kjell A. Nordstrøm mener at Marx fikk rett. I går lanserte han sin bok om det hele.