Matematikklekse før valgkampen

BRUK AV metaforer for å få fram viktige poenger er nyttig. Bruk av matematiske metaforer kan derimot være farlig lett å misforstå, når de blir som kakestrø på en ellers ullen uttalelse. Klassikeren er søkende, politiske samarbeidspartnere som leter etter et minste felles multiplum (mfm). I matematikken (9. klasse) lærer man om mfm og største felles faktor (sff), og forskjellen mellom disse. I dette oppfriskningskurset får vi nøye oss med et eksempel som viser forskjellen:Vi tar to tilfeldige tall; 100 og 550. 100 = 2 x 2 x 5 x 5 og 550 = 2 x 5 x 5 x 11.Sff av 100 og 550 er den største faktoren som er felles for 100 og 550. Vi ser at det er 50, fordi 2 x 5 x 5 = 50. På den annen side er mfm av 100 og 550 det minste produktet som inneholder alle faktorer representert i både 100 og 550. I vårt tilfelle 2 x 2 x 5 x 5 x 11 = 1100.

SOM VI ser er det stor forskjell på 50 og 1100. I mange tilfeller der det letes etter et mfm, skinner det gjennom at man skal se hva man i alle fall er enig om, dvs. en sff. For hvordan skal vi tolke en leting etter et mfm? Et mfm vil jo si at alle samarbeidsparter har fått med alle sine ønsker - kall det hva du vil. Dette skjer ikke i ekteskapet engang, så hvem kan tro at det skjer i politikken?Ha en fin valgkamp og god jakt på en sff på Sem, i Lom eller Flåm, eller hvor dere enn samles.