Matisse i Norge

Matisse har satt viktige spor i norsk kunst.

Ledende norske kunstnere som Henrik Sørensen, Per Krohg og Jean Heiberg var alle i en periode elever av Henri Matisse. Til sammen gikk minst 16 norske studenter i lære hos Matisse i løpet av de fire åra han underviste unge kunstnere i to nedlagte klostre i Paris. Forbindelsen til Matisse fikk nærmest mytiske dimensjoner her til lands, og Matisses lære har satt tydelige spor i den norske kunsten fra det 20. århundre.