«Max Manus»-kjennelsen vil bli offentliggjort

Men først ønsker filmselskapet sikre bevis mot piraten.

|||(Dagbladet.no): På tirsdag ble det bestemt om Lyse tele må røpe identiteten til vedkommende som piratkopierte «Max Manus», men kjennelsen ble holdt hemmelig av frykt for bevisforspillelse.

Nå opplyser dommeren i saken at kjennelsen vil bli offentliggjort etter hvert, såfremt Lyse tele ikke motsetter seg å utlevere beviser. I så tilfelle vil kjennelsen først gjøres kjent når den er rettskraftig.

Kan gjøres kjent
- Kjennelsen er unntatt offentlighet med hjemmel i tvisteloven §28-3 (4) 2 setning, hvoretter allmennheten, dersom det er grunn til å frykte at varsel til motparten vil kunne hindre at beviset sikres, ikke skal gjøres kjent med saken før bevissikringen er gjennomført. Retten har forstått denne bestemmelse dit hen at dersom begjæring om bevissikring tas til følge vil kjennelsen kunne gjøres kjent når bevissikringen er gjennomført, skriver dommer Tom Fr. Vold til Dagbladet.no.

Foreløpig er kjennelsen fra Stavanger tingrett fremdeles unntatt fra offentligheten.

- Uheldig
«Max Manus» ble lagt ut i en god versjon på nett, bare to uker etter premieren i desember i fjor.

Produsentene ønsker å gå til sivil sak mot piraten som lekket filmen, etter at politiet gjorde det klart at de ikke ville prioritere saken. For å gå til sak, må de imidlertid vite piratens identitet, noe den hemmelige kjennelsen kan ha hjulpet dem med.

Dagbladets tekno-kommentator Jan Omdahl stiller seg kritisk til at domstolen skal ha gått med på produsentenes krav om hemmelighold.

- Det er en merkelig og uheldig avgjørelse. Saken har meget stor prinsipiell interesse, og det er vanskelig å se at en offentliggjøring skulle skape en risiko for bevisforspillelse, skrev Omdahl.