Vil ikke ha sammenslåing: Re og reinger orienterer seg naturlig mot Tønsberg - eller mot Oslo(!) - ikke mot nordre Vestfold, skriver Heming Olaussen. Foto: NTB Scanpix.
Vil ikke ha sammenslåing: Re og reinger orienterer seg naturlig mot Tønsberg - eller mot Oslo(!) - ikke mot nordre Vestfold, skriver Heming Olaussen. Foto: NTB Scanpix.Vis mer

Med et nei kan vi fortsatt skrive historien om Re

Med et ja til sammenslåing er Re historie.

Meninger

Den 14. september skal vi ha folkeavstemming i Re om sammenslåing med Hof, Holmestrand og Sande kommuner i nordre Vestfold. Rådmannen i Re, samt hele det politiske etablissement, går inn for sammenslåing. Re SV står aleine om et «Ja til et fortsatt sjølstendig Re - Nei til sammenslåing».

Men SV har stor støtte i befolkninga: Et flertall deler SVs syn, viser en befolkningsundersøkelse fra høsten 2014. Nå skal befolkninga avgjøre saken. Også 16- og 17-åringer har fått stemmerett, etter et vedtak i kommunestyret.

Rådmannen i Re har uttalt at det «ikke finnes en eneste god grunn til å opprettholde Re som egen kommune». Som belegg for dette har han utarbeidet en rapport. Re SV har utarbeidet en alternativ rapport, der vi framhever minst ti gode grunner til at Re bør bestå. Rapporten: «Ja til Re» kan du lese på Re SVs Facebookside.

Re kommune med 9300 innbyggere er resultatet av en frivillig sammenslåing i 2002 - da Våle og Ramnes kommune slo seg sammen etter flertall i folkeavstemming i begge kommuner. Re SV støtta denne sammenslåinga. Fordi den var naturlig: De to kommunene hadde «vokst seg inn i hverandre», hadde felles handelssenter, felles ungdomsskole, felles skolekontor og mer enn 100 samarbeidsordninger. De to kommunene var likeverdige i struktur (landbrukskommuner) og i størrelse.

Re har blitt en suksess, med et godt omdømme, en god vekst, satsing på nytt helsebygg til over 400 millioner og nå ny ungdomsskole. Kommunen har fått byggeskikkprisen for Røråstoppen barneskole, har Revetal som en storsuksess for handel og boliger, og er kjent for entrepenørskap og vilje til å gå nye veier.

Sammenslåingstilhengerne argumenterer for at vi må slå oss sammen for å ha en tilstrekkelig «robust» kommune i framtida. De hopper imidlertid bukk over noe av det viktigste poenget til Vabø-utvalget: Ekspertutvalget påpeker som et av sine viktigste kriterier for en (større) kommune at den utgjør et «funksjonelt samfunnsområde». De mener et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune. Et tett integrert arbeidsmarked defineres slik: «Når rundt 25% eller flere av de som sysselsatte bosatt i en kommune jobber i regionens senterkommune».

For Re er saken den at kun 7,1 prosent av de sysselsatte i Re jobber i Re/Hof/Holmestrand/Sande — de fleste i Re sjøl. Derimot jobber 24,4 prosent i TNT — Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme — i det alt vesentligste i Tønsberg.

Rådmannen trekker sjøl den konklusjonen at det ville vært mest naturlig at Re slo seg sammen med Tønsberg. Dette er Re SV enig i. Men når «spøkelset» Tønsberg trekkes fram, rygger alle de andre politiske partiene. Fordi man oppfatter at Re blir en liten mygg sammen med en elefant. Derfor har man leita febrilsk etter alternativer - og endt opp med de tre andre kommunene i nordre Vestfold - allerede døpt «Nord-Jarlsberg kommune». En kunstig konstruksjon, noe både reise-, arbeids- og samarbeidsmønstre viser.

Re og reinger orienterer seg naturlig mot Tønsberg - eller mot Oslo(!) - ikke mot nordre Vestfold. Så denne løsninga kommer som resultat av at de øvrige partiene føler seg pressa til en sammenslåing for enhver pris - under trussel om tvang. Som vi har sett av de siste dagers debatt med Støre og Helga Pedersen i hovedrollen: Tvangs-elementet er det ingen bred konsensus om. Re SV stoler derfor på våre egne innbyggere, og oppfordrer dem til å stemme nei den 14.9. Vi vil kalle det et demokratisk overgrep dersom staten faktisk vil overprøve en slik lokal demokratisk avgjørelse.

I det hele tatt er demokratihensyn det viktigste for oss i vår motstand mot sammenslåing. Vi har notert oss at professor Vabø mener «kvaliteten på lokalpolitikerne blir bedre» når det blir færre som deltar i demokratiet. Det er et standpunkt fra parnasset. Vi har vanskelig for å se hvordan det styrker demokratiet at stadig færre skal bestemme stadig mer over stadig flere - som befinner seg stadig lenger unna der avgjørelsene skal tas.

Vårt Ja til Re - Nei til sammenslåing er derfor et forsvar for det beste i det norske demokratiet: at avgjørelsene skal tas nærmest mulig dem som berøres av dem. Et prinsipp vi oppfatter at den blå-blå regjeringa vender en iskald skulder til. Og som mange politikere lokalt ikke er villige til å stå opp for. Re SV står opp for dette demokratisynet.

Dette innlegget er publisert under vår nye seksjon for lokale meninger. Her kan du lese flere innlegg, eller skrive til oss.